Novus Ordo

Skąd taki tytuł? – Nie! Nie zacząłem uczyć się łaciny, ale zawsze uważałem, że jej, chociaż podstawowa znajomość, jest warunkiem niezbędnym dla człowieka, który chce uchodzić za wykształconego. Jest ona obecna, choć w coraz mniejszym stopniu, w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski. Nasze banknoty nie są tak „sophisticated” jak amerykańskie, a zwłaszcza jak banknot jednodolarowy, który ze względu na niski nominał jest, czy był, dostępny dla każdego Amerykanina i nie tylko dla niego, bo te banknoty krążą, a właściwe krążyły, po całym świecie. Obecnie, ze względu na obrót bezgotówkowy, nie są tak wykorzystywane jak kiedyś. U mnie zachowały się jeszcze dwa banknoty jednodolarowe i gdy porównuję je z polskimi, to to jest przepaść. Nie tylko ze względu na projekt i treści w nim zawarte, ale też ze względu na jakość papieru i druku. Podejrzewam jednak, że banknoty innych krajów też nie dorównują amerykańskim. Choć, z drugiej strony, żaden inny banknot amerykański nie ma tak wyszukanego projektu i łacińskich sentencji.

US one dollar bill, reverse, series 2009.jpg
Źródło: Wikipedia

Wyszukiwarka internetowa to potęga, pod warunkiem, że się wie, co w nią wpisać. Biorę więc do ręki banknot jednodolarowy i czytam: Novus Ordo Seclorum i już jestem w domu, jak to się u nas mówi. Wpisuję zwrot w wyszukiwarkę i otwiera się przede mną „nowy porządek”. W Wikipedii można przeczytać:

»Novus Ordo Seclorum (w tłumaczeniu z łaciny: Nowy Porządek Wieków) – fraza widniejąca na odwrocie Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych, zaprojektowanej po raz pierwszy w 1782 roku oraz od 1935 na odwrocie amerykańskiego banknotu jednodolarowego. Napis taki widnieje również na herbie Yale School of Management, szkoły biznesowej Uniwersytetu Yale. Wyrażenie to często jest błędnie tłumaczone jako „Nowy Porządek Świata” (wtedy łacińska wersja brzmiałaby novus ordo mundi).

Nowy porządek świata (łac. Novus Ordo Mundi, ang. New World Order, skrótowo NPŚ, ang. NWO) – teoria spiskowa wykorzystywana do opisu rzekomych przyczyn istotnych zmian w polityce międzynarodowej, według której „zakonspirowana elita globalnej władzy” dąży do objęcia władzy nad światem poprzez autorytarny rząd światowy, który ma zastąpić suwerenne państwa.

Teoria ta wykorzystuje jako pretekst:

 • program pokojowy prezydenta USA Thomasa Wilsona, znany jako Czternaście punktów Wilsona, ogłoszony w 1918 roku;
 • utworzenie Ligi Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych;
 • zmianę układu sił politycznych na świecie (który ukształtował się jeszcze w latach 50. XX wieku), w wyniku rozpadu ZSRR i bloku wschodniego.

Jednym z pretekstów stosowania tej teorii spiskowej po zakończeniu zimnej wojny było również określenie „nowy porządek świata” użyte przez Michaiła Gorbaczowa i George’a H.W. Busha oraz członków Klubu Bilderberg, Komisji Trójstronnej i Rady Stosunków Zagranicznych rządu USA, dla określenia zmian jakie nastąpiły wtedy na świecie.

Przykłady tez teorii spiskowych dotyczących NWO

Niektórzy twierdzą, że świat jest zakulisowo sterowany przez grupę bądź grupy ludzi dążących do wprowadzenia „Nowego Porządku Świata”, który ma się rzekomo cechować utworzeniem jednej zależnej religii (projekt HAARP i Blue Beam), praniem mózgu (projekt Monarch (następca MKULTRA)), wszczepianiem innym ludziom chipów pod skórę, powszechną inwigilacją za pomocą monitoringu i projektu Echelon oraz bezgotówkowym obrotem towarami.«

Jak można wywnioskować z powyższego opisu, nie był on od lat aktualizowany i wszystko, co miało być teorią spiskową, stało się naszą rzeczywistością. Może więc fakt, że nikt całościowo nie redaguje i nie kontroluje Wikipedii jest jej największą zaletą. Wygląda na to, że nie ma nic bardziej aktualnego i bliższego prawdy niż nieaktualizowane teksty sprzed lat.

Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych i jej odwzorowanie na banknocie jednodolarowym obfituje w tak wielką ilość symboli, a właściwie jeden symbol, którym jest liczba 13, że trudno tu mówić o przypadku. Wikipedia tak to opisuje:

»Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych (ang. Great Seal of the United States) jest używana do potwierdzania autentyczności dokumentów wydawanych przez władze Stanów Zjednoczonych. Nazwę tę stosuje się zarówno do określenia pieczęci (znajdującej się w posiadaniu sekretarza stanu USA) oraz, bardziej ogólnie, do znajdującego się na niej wizerunku. Po raz pierwszy pieczęć została użyta 16 września 1782 roku. Prace nad stworzeniem Wielkiej Pieczęci nadzorował Charles Thomson.

Źródło: Wikipedia

Awers

Na awersie znajduje się bielik amerykański z rozpostartymi skrzydłami, każde ze skrzydeł zdobi 13 piór. Lewym (heraldycznie) szponem trzyma 13 (jak trzynaście kolonii) strzał, prawym zaś gałązkę oliwną o 13 liściach, co symbolizować ma zdolność Stanów Zjednoczonych do prowadzenia wojen oraz do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Głowa orła zwrócona jest w kierunku gałązki, co ma symbolizować nadrzędność pokoju. Dziobem chwyta motto „E Pluribus Unum” (łac. „Jedno uczynione z wielu”) złożone z 13 liter, nad głową znajduje się nimb z 13 gwiazdami umieszczonymi na niebieskim tle. Tarcza, którą trzyma orzeł na piersi (składa się z 13 pasów) odróżnia się od flagi amerykańskiej tym, że nie ma gwiazd na niebieskim polu, zaś pasy zewnętrzne są koloru białego, nie czerwonego.

Źródło: Wikipedia

Rewers

Na rewersie pieczęci widnieje niedokończona piramida z 13 warstw kamieni, u podstawy której widnieje wypisany rok 1776 (zapisany cyframi rzymskimi). W miejscu, gdzie powinien znajdować się szczyt piramidy widnieje tzw. Oko Opatrzności. Dodatkowo na rewersie znajdują się dwie łacińskie sentencje – złożone z 13 liter „Annuit Coeptis” („[Bóg] spojrzał życzliwie na nasze przedsięwzięcie”, z Eneidy Wergiliusza) oraz Novus Ordo Seclorum („Nowy Porządek Wieków” – początkowo motto wolnomularstwa, zaczerpnięte z czwartej eklogi Wergiliusza). Rewers wielkiej pieczęci znajduje się np. na odwrocie banknotu jednodolarowego.«

Mamy więc trzy łacińskie sentencje czy motta:

 • E Pluribus Unum – Jedno uczynione z wielu
 • Annuit Coeptis – [Bóg] spojrzał życzliwie na nasze przedsięwzięcie
 • Novus Ordo Seclorum – Nowy Porządek Wieków

Tak je tłumaczy Wikipedia. Jednak na amerykańskiej stronie poświęconej Wielkiej Pieczęci (http://www.greatseal.com/index.html), do której odwiedzenia zachęcam, a z której zaczerpnąłem poniższe informacje, tłumaczenie z łaciny nieco się różni, co nie jest takie istotne. Ważniejsze jest wyjaśnienie, dlaczego wybrano takie motta.

W pierwszym przypadku chodzi o pewien symbol. Ta jedność to sześć narodów, które zaludniły Amerykę: Anglicy, Szkoci, Irlandczycy, Holendrzy, Niemcy i Francuzi. Do tego dochodzi 13 niezależnych Stanów Ameryki.

Thomson wyjaśnił, że motto „E pluribus unum” nawiązuje do unii między stanami a rządem federalnym, co symbolizuje tarcza na piersi orła. Trzynaście pasków „reprezentuje kilka stanów połączonych w jedną solidną, zwartą całość, wspierającą Wodza, który jednoczy całość i reprezentuje Kongres”.

E Pluribus Unum opisuje akcję: Wielu jednoczy się w jedno. Dokładnym tłumaczeniem motta jest „From Many, One” lub „Out of Many, One” – fraza, która oddaje symbolikę na tarczy.

Łacińska dewiza „E Pluribus Unum” pojawiła się na stronie tytułowej corocznego tomu Gentleman’s Magazine czy Monthly Intelligencer – obok rysunku dłoni trzymającej bukiet różnych kwiatów.

The Gentleman’s Magazine ukazywał się co miesiąc w Londynie od 1731 roku i był dobrze znany z piśmiennictwa dla Amerykanów w latach siedemdziesiątych XVIII wieku. Roczny tom z „E Pluribus Unum” na dole strony tytułowej łączył dwanaście wydań magazynu z danego roku. Dostarczał czytelnikom wielu przydatnych informacji.

To pokazuje, że Amerykę początkowo przyrównywano do bukietu różnych kwiatów, gdzie współistniały jedność i indywidualność – w przeciwieństwie do „tygla”, który stapiał wszystkich w nieokreśloną masę.

Źródło: greatseal.com

W drugim przypadku wyjaśnienie jest takie:

Charles Thomson, znawca łaciny, zmienił drugą osobę „annue” na trzecią osobę „annuit” i ukuł motto: „Annuit Coeptis” – umieszczając je nad okiem Opatrzności, gdzie wyjaśnił, że oznaczało to, że „opatrzność wielokrotnie wspomagała nasze amerykańskie przedsięwzięcie”.

Jeśli niepodległość Ameryki datuje się od 1776 roku, a Wielką Pieczęć zaprojektowano w 1782 roku, to znaczy, że Opatrzność interweniowała na długo przed tymi datami, gdy oni dopiero realizowali swój plan. Znaczy to też, że oni dokładnie wiedzieli, po co oni tworzą tę Amerykę.

W trzecim przypadku uwagi są następujące:

Dalekowzroczni założyciele Stanów Zjednoczonych spojrzeli zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość, zdając sobie sprawę z tego, że ich działania będą miały długotrwałe konsekwencje dla przyszłych pokoleń.

W styczniu 1776 roku Thomas Paine zainspirował Kolonie wizją nowej ery amerykańskiej. W Common Sense napisał: „Sprawa Ameryki jest w dużej mierze sprawą całej ludzkości… To nie jest sprawa dnia, roku czy wieku; potomność jest praktycznie zaangażowana w to wyzwanie i w mniejszym lub większym stopniu odczuje skutki naszego obecnego działania, które będą trwały nawet do końca świata (even to the end of time)”.

W zasadzie to chyba nie powinno już być wątpliwości, że Stany Zjednoczone to projekt masoński. Motta można interpretować na różne sposoby. Ta niejasność i wieloznaczność jest typowa dla Żydów, którzy lubują się w tworzeniu takich niejednoznaczności. Cały Talmud jest tak napisany, by tylko wtajemniczeni potrafili odnaleźć prawdziwe znaczenie zawartych w nim treści. Każdą z tych sentencji można różnie rozumieć czy interpretować, ale tylko wybrani znają prawdę.

Pozostają jeszcze dodatkowe informacje na temat liczby „13”. Na cytowanej stronie są takie wyjaśnienia:

»Liczba 13 tradycyjnie kojarzy się z transformacją, odnowieniem i regeneracją – być może dlatego, że w ciągu roku jest około 13 pełni Księżyca. Piramida ma 8 krawędzi i 5 płaszczyzn, co daje w sumie 13 elementów.

Popularne amerykańskie zwroty składające się z 13 liter:

 • The Spirit of 76
 • July The Fourth
 • American Eagle
 • American Dream
 • Don’t Tread on Me
 • An Appeal to God

Franklin D. Roosevelt został wybrany na prezydenta w 1932 roku i zmarł 13 lat później w 1945 roku. Trzynasty prezydent, który był nim więcej niż jedną kadencję. Roosevelt umieścił obie strony Wielkiej Pieczęci na jednodolarowym banknocie w 1935 roku.

„Dlatego mówię do nich w przypowieściach, ponieważ widząc nie widzą, a słysząc nie słyszą ani nie rozumieją”. – Mateusz 13:13. – Czy Wielka Pieczęć jest rodzajem obrazowej przypowieści?

Jedyną księgą w Biblii, której 13. rozdział ma dokładnie 13 wersetów, jest Pierwszy List do Koryntian, którego 13. werset jest ponadczasowy i uniwersalny:

„A teraz trwajcie wiara, nadzieja, miłość, te trzy; Ale z nich największa jest miłość.”

Charles Thomson, główny projektant Wielkiej Pieczęci, również przetłumaczył całą Biblię z języka greckiego na angielski.«

Tak więc zwrot „Nowy Porządek”, który powtarzają jak mantrę wszyscy wielcy tego świata, nie jest niczym oryginalnym i nie zrodził się w ich głowach. Jest nawet starszy niż „New Deal”. Jeśli w styczniu 1776 roku Thomas Paine pisze: Sprawa Ameryki jest w dużej mierze sprawą całej ludzkości… To nie jest sprawa dnia, roku czy wieku; potomność jest praktycznie zaangażowana w to wyzwanie i w mniejszym lub większym stopniu odczuje skutki naszego obecnego działania, które będą trwały nawet do końca świata (even to the end of time).

Zabrzmiało to bardzo proroczo, ale i groźnie. Oznacza to, że tworzenie Ameryki miało jasno określony cel, którego realizacja wchodzi w końcową fazę. Po to zbudowano ten potężny kraj, by podbić świat i podporządkować sobie jego ludność. Dziś wykorzystuje się nie tyle jego potęgę militarną, co nagromadzony w niej kapitał, który jest o wiele bardziej groźny niż najgroźniejsza broń. Któż więc w połowie XVIII wieku mógł myśleć tak dalekowzrocznie i być pewnym skutków tego przedsięwzięcia?

Czy walka o niepodległość, która rozpoczęła się w momencie, gdy było trzynaście kolonii, była przypadkowym zbiegiem okoliczności, czy tak z góry zaplanowano, że o niepodległość ma walczyć trzynaście kolonii? Tego zapewne nie dowiemy się, ale wszechobecność tej liczby w symbolach Wielkiej Pieczęci skłania do takich wniosków.

Żyjemy w czasach ostatecznych, bo bez względu na to jak zakończy się ten „eksperyment”, to świat już nie będzie taki jak wcześniej. Sam projekt ma trwać mniej więcej do 2030 roku, co oznacza, że wybrano wariant „gotowania żaby na wolnym ogniu”. Chodzi o to, by przyzwyczajać ludzi do „nowej normalności”, tak by po czasie uznali to za stan naturalny. Jeden z polskich ekonomistów, Artur Śliwiński, w wywiadzie na kanale internetowym „cepolska”, stwierdził, że długofalowe, globalne projekty nigdy nie udają się, właśnie dlatego, że są długofalowe i globalne. Być może tak będzie, ale katastrofalnych skutków tych działań nie da się uniknąć. Nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jakie one będą.

Kiedyś, już dawno temu, pamiętam jak przyglądałem się temu jednodolarowemu banknotowi z tą piramidą z Okiem Opatrzności i z tymi mottami, których znaczenia nie rozumiałem, ale odniosłem wrażenie, że coś złowieszczego emanuje z tej piramidy i tego oka, że jakieś złe, tajemne siły kryją się za tymi symbolami.

18 thoughts on “Novus Ordo

 1. ” ze względu na obrót bezgotówkowy, … ” –

  – w piątek doświadczyłem na własnej skórze tego nowego ‘porzundku'( jak mówią w Wlkp. ) – specjalnie pojechałem do najbliższego mi francuskiego miasta aby przetransferować córce trochę grosza. Nie mogłem wpłacić na jej konto, w jej, francuskim banku ‘żywej’ gotówki (“- sorry, electronic cash, only” ).

  Niby wygoda ale gdzieś w podświadomości można poczuć się osaczonym – wystarczy jeden click i ” nie mamy pańskich pieniędzy – i co nam pan zrobisz “

  Like

  • ” nie mamy pańskich pieniędzy – i co nam pan zrobisz “ – No właśnie! Tylko czy ci, którzy obecnie zarabiają bardzo dużo dzięki “pandemii” zdają sobie z tego sprawę, że mają te pieniądze dzięki temu, że ktoś, czyli Żydzi dali im je, i że za jakiś czas im je odbiorą na zasadzie: “murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść”. Ten system eliminowania obrotu gotówkowego umożliwi im odebranie tego, co wcześniej dali. Tych pieniędzy nie przejedzą i będą trzymali w banku. A ci, którzy myślą, że “uciekną” w złoto, też się mylą. Zapewne większość z nich nie wie, że za Roosevelta Amerykanin mógł posiadać tylko parę uncji złota. Resztę musiał odsprzedać państwu po oficjalnym kursie, który po całej operacji znacznie wzrósł. To był tzw. New Deal.

   Like

   • Nie każdy kupuje i chwali się tym władzy naszej “kochanej”. Każdy kto schowa złote lub srebrne zaskurniaki to coś tam zachowa.
    Nie mniej to co w banku może zniknąć jak na Cyprze.

    Like

 2. ” coś złowieszczego emanuje z tej piramidy i tego oka, że jakieś złe, tajemne siły kryją się za tymi symbolami.” –

  – pamiętam do teraz takie samo odczucie ( mimo, że wtedy nie miałem pojęcia o masonach, symbolice , … ) gdy zobaczyłem po raz pierwszy ‘baksa’. Nie potrafiłem tego wyartykułować – to działało w podświadomości.

  Like

   • W kreowanym przez pokolenia kulturowym kodzie ten sam czynnik musi wyzwalać podobne skojarzenia, odczucia – no i ta obca nam symbolika musi wywoływać ( już w podświadomym zakresie ) negatywny dla nas odbiór.

    Like

 3. / Sam projekt ma trwać mniej więcej do 2030 roku, co oznacza, że wybrano wariant „gotowania żaby na wolnym ogniu” / –

  – bezosobowo to brzmi. Gdyby wypełnić to personalną treścią to czyje gęby byśmy ujrzeli ?

  Like

  • Nawet jeżeli będziemy mówili, że to masoni, iluminaci, purytanie, komuniści czy ktokolwiek inny, to i tak za nimi zawsze kryją się Żydzi, bo to oni ich wszystkich wykreowali do pomocy dla siebie.

   Like

 4. “no i ta obca nam symbolika musi wywoływać ( już w podświadomym zakresie ) negatywny dla nas odbiór.”

  Słuszna uwaga. Gdyby ta symbolika nie była nam obca, to pewnie i odbiór byłby inny.

  Like

 5. “Nie każdy kupuje i chwali się tym władzy naszej “kochanej”. Każdy kto schowa złote lub srebrne zaskurniaki to coś tam zachowa.”

  Ma Pan najzupełniej rację, że zachowa. Tylko co z tego? Jeśli obrót gotówkowy zostanie zlikwidowany, to gdzie Pan zamieni złoto na pieniądz elektroniczny? Jeśli pozwolą Panu mieć pięć uncji złota i sprzeda je Pan, a później przyjdzie z szóstą, to co wtedy będzie?

  Like

 6. Jak wynika z proroctwa św. Hipolita, posiadanie złota będzie zabronione pod karą śmierci: “Wyrzucać je będą przez okna, a nie będzie, kto by zbierał”. Tak więc ucieczka w złoto jest krótkowzroczna.
  Osobiście uciekałbym się do Opatrzności Bożej, wręcz nachalnie błagając Boga o pomoc, z drugiej jednak strony stając po Jego stronie w Prawdzie.

  Pozdrawiam. Tylko Prawda jest wartością.
  http://www.polandeus.pl
  Bronisław

  Like

  • “Tak więc ucieczka w złoto jest krótkowzroczna.” – Czy aby na pewno. Św. Hipolit żył przed 18-toma wiekami.
   Pozdrawiam

   Like

 7. Izajasz żył 800 lat przed Chrystusem, a precyzyjnie opisał istotę Jego dzieła odkupienia świata. Prorocy to ludzie, którzy otrzymują od Boga specjalną umiejętność przewidywania przyszłości, bądź wprost są “przekaźnikami” Jego woli. Stąd warto im ufać, bo głoszą prawdę. Podobnie mają się pustelnicy.

  Dziękuję za wartościowe teksty, zawsze jednak poszukuję autorów jawnie i odważnie odnoszących się do roli Opatrzności Bożej w naszym życiu. Jak mawiał pewien południowoamerykański katolicki polityk “wszystko, co nie jest ugruntowane w Bogu, z pewnością jest zdradą”.

  Pozdrawiam Pana
  Bronisław

  Like

  • “Dziękuję za wartościowe teksty, zawsze jednak poszukuję autorów jawnie i odważnie odnoszących się do roli Opatrzności Bożej w naszym życiu.”

   Głęboka wiara to dar od Boga. Wiem to od ludzi głęboko wierzących. Mnie jednak najwidoczniej ten dar ominął i jestem w tych sprawach dyletantem. Trudno mi więc dyskutować czy poruszać pewne tematy, bo mam świadomość swojej niekompetencji. Dziękuję Panu za pozytywną opinię o blogu.
   Pozdrawiam

   Like

  • ” Prorocy to ludzie, którzy otrzymują od Boga specjalną umiejętność przewidywania przyszłości ” –

   – wiele wskazuje na to, że prorockie teksty pisane były ex post ( w tamtych czasach, po latach raczej trudno było to wszystko zweryfikować ).
   Propaganda chodzi różnymi drogami.

   Like

 8. Proszę się moimi słowami nie zrażać.
  Trafiłem niedawno na stronę Klub Inteligencji Polskiej
  https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/
  U góry piękne hasło: Bóg Honor Ojczyzna.
  Nazwa: Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej
  Niżej: 13 działów zainteresowań (wszelkie możliwe)
  Szukam wśród nich działu: religia, ale nie. Nie ma.

  Zna Pan książkę Feliksa Konecznego “Święci w dziejach narodu polskiego”?
  Czuje się Pan dyletantem w tej konkretnej dziedzinie, bo jej Pan nie poznał. Proszę się więc nią zainteresować, a Bóg udzieli Panu potrzebnego światła. “Proście, a otrzymacie”

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
  Z pozdrowieniami
  Bronisław

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s