Judeochrześcijaństwo

Kiedy chce się przekonać ludzi do jakiejś idei czy koncepcji, to często używa się słów, które mają za zadanie usunąć ich niechęć czy brak zaufania lub ułatwić im zaakceptowanie nowej rzeczywistości. Takim słowem jest obecnie „judeochrzścijaństwo”. To ono ma być podstawą, fundamentem tożsamości europejskiej, przynajmniej na naszym podwórku. Przed wejściem Polski do wspólnoty europejskiej, bo wtedy jeszcze nie było unii europejskiej, akcentowano nasze wspólne korzenie antyczne.

Jerzy Trammer w zbiorze swoich opowiadań „Tyłem”, Wydawnictwo Spis Treści, Warszawa 2004, w jednym z nich – „Korzenie Europy” – pisze:

Wiedziony ważnym dla turystów przewodnikiem Grzegorza Rąkowskiego „Polska egzotyczna”, zwiedzałem ziemie wzdłuż wschodniej granicy Polski na rowerze. Właśnie u sadownika we wsi pomiędzy Huczwą a Bugiem jadłem śniadanie, gdy z radia leciały wiadomości. „W nowej europejskiej konstytucji – powiedział spiker – chce się podkreślić przede wszystkim antyczne korzenie Europy”. Wtedy staruszek, który wraz ze mną też w kuchni jadł, lecz dotąd milczał, odezwał się.

-Antyczne korzenie Europy… Wie pan – zwrócił się do mnie – my tu na Wschodzie we wrześniu 1939 roku aż zwijaliśmy się od sprzecznych wiadomości. „Nasze zwycięstwo” – mówiło się jednego dnia. „Zupełna klęska” – twierdziło się innego. Na pomoc wielkim pędem ruszyli nam Francuzi, za moment będą. Idą Sowieci… Nie! To Petain i Foch – Niemcy dostaną lanie.

Więc chodziliśmy pod krzyż na skrzyżowanie traktu hrubieszowskiego z naszym gościńcem i patrzyliśmy na północ, na południe, na wschód i zachód. Kto się pojawi? Co przyniesie? Z początku było pusto. Chociaż od wpatrywania się w te miejsca, gdzie wdali najpierw cienieją, a potem nikną drogi, aż nas bolały oczy, nikt nie przybywał. Może żyjemy tak na uboczu, że tu nie dotrze nikt i będzie tak, jak było?

Aż tu nagle, kolejnego dnia, w tumanie pyłu, błyskawicznie, z rykiem silników, jak gdyby ciśnięte w nasz krajobraz albo stworzone tu z niczego, zjawiły się auta pancerne. Na skrzyżowaniu zahamowały. Zanim pył opadł, zaczęli wyskakiwać z nich żołnierze. Nie było wtedy rzecz jasna telewizji. Nie wiedzieliśmy, jaki ma wygląd żołnierz niemiecki, a jaki francuski lub rosyjski. Z plebanii wyszedł ksiądz.

-Qui estis? (Kim jesteście?) – spytał żołnierzy po łacinie. Ukłonił się. – Germani sumus – też po łacinie odpowiedział oficer w motocyklowych okularach. Odkłonił się. Ksiądz uśmiechnął się. – Łączą nas wspólne, antyczne, prastare korzenie Europy – powiedział do nas. – Nie będzie źle. – A jednak – skończył staruszek – to była forpoczta apokalipsy, po przejściu której na ziemiach pomiędzy Bugiem a Huczwą nie został kamień na kamieniu.

Teraz, po latach członkostwa w unii, wiemy już, że Polsce jako państwu, te wspólne, antyczne korzenie wychodzą bokiem:

 • zlikwidowany własny przemysł
 • sieci handlowe – bo tylko tam są potężne obroty, generujące niewyobrażalne zyski – w obcych rękach
 • prawo polskie w 90% to prawo unijne
 • emigracja zarobkowa kilku milionów ludzi i zastępowanie jej imigrantami z Ukrainy i innych krajów

To tylko niektóre z tych negatywnych zjawisk, których dalekosiężne skutki nie w pełni są jeszcze odczuwalne. Skończył się pewien etap. Przechodzimy do następnego. Już nie łączą nas antyczne korzenie, tylko… judeochrześcijańskie! Jak to się wszystko zmienia! Nic stałego!

W numerze 21-22 z dnia 13-26 maja 2019 roku dziennikarz Najwyższego Czasu zapytał księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, czy judeochrześcijaństwo jest precyzyjnym określeniem korzeni Europy. Ksiądz profesor tak to ujął:

Trzeba tego sformułowania używać z wielką ostrożnością oraz je doprecyzować, jeżeli w ogóle ma być używane. Jest źle i opacznie rozumiane wtedy, gdy przez „korzenie judeochrześcijańskie” rozumie się coś, co miałoby wynikać z połączenia chrześcijaństwa i judaizmu rabinicznego, czyli judaizmu w tym kształcie, w jakim istnieje on po narodzinach chrześcijaństwa. W tym znaczeniu nie można mówić o korzeniach judeochrześcijańskich, ponieważ drogi chrześcijaństwa i judaizmu rabinicznego rozeszły się w połowie I wieku, a później rozchodziły się coraz bardziej. Zatem szczególnie wspólnego dziedzictwa nie ma, było natomiast narastanie obustronnej niechęci, często posuniętej do wrogości, co skutkowało rozmaitymi napięciami i konfrontacją. Natomiast jeżeli mówiąc o „korzeniach judeochrześcijańskich” mamy na myśli judaizm czasów biblijnych, a dokładnie ostatnich kilku stuleci ery przedchrześcijańskiej – bo początki judaizmu sięgają reform Ezdrasza i Nehemiasza przeprowadzonych w połowie V wieku przed Chrystusem – wtedy to sformułowanie staje się poprawne. Na glebie judaizmu biblijnego jako części religii biblijnego Izraela wyrosły dwie religie: chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny. Obawiam się jednak, że większość chrześcijan takiej świadomości nie ma ani takich rozróżnień nie czyni, co nakazuje, by tego rodzaju sformułowania rzetelnie doprecyzować albo ich zaniechać. Wprowadzają w błąd zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się w ustach polityków, których nie interesują niuanse historyczne i teologiczne, lecz polityczna koniunktura i poprawność.

Ksiądz profesor nie dopowiada jednak na czym polegały reformy Ezdrasza i Nehemiasza. Teodor Jeske-Choiński w książce „Historia Żydów w Polsce” pisze:

Jak Ezdrasz, zrozumiał także on, że naród słaby, otoczony zewsząd możnymi wrogami, jeżeli nie chce zginąć, roztopić się w potężnej fali obcych żywiołów, powinien się od nich odciąć, zasklepić się w skorupie swoich tradycji, swoich zwyczajów i obyczajów. By odciąć Żydów od możnych sąsiadów, rozkazał Nehemiasz razem z Ezdraszem zerwać wszelkie stosunki z innowiercami, odwrócić się od nich z pogardą, zrzec się żon wziętych z innych narodów i wypędzić je z domu z dziećmi spłodzonymi w małżeństwach mieszanych. Albowiem „Żyd powinien czuć się lepszym, wyższym od swoich chwilowych panów”.

Zwrot ten ocalił Żydów, wydobył ich z bagna bałwochwalstwa, zlał ich w jedną rodzinę, trzymającą się kupy. Uwierzyli oni w swoją świętość, osobliwość, wybraństwo i spoglądali odtąd z pogardą na wszystkich innowierców. Mieli się za jedyny bogobojny naród na świecie, co potwierdza Talmud.

Uratował ich powrót do Zakonu Mojżesza, stworzył ich niezwykłą, podziwu godną solidarność i wytrwałość, ale śmieszna arogancja „świętego nasienia i osobliwego, wybranego narodu” nie osłodziła im życia, czego Ezdrasz i Nehemiasz nie przewidzieli.

Wróciwszy do Zakonu Mojżeszowego, mieli się Żydzi za najmądrzejszych mędrców świata. Nie wiedzieli, że uczeni kapłani egipscy uprzedzili ich o kilka tysięcy lat, i że genialny Mojżesz kształcił się w tajemnej szkole nadnilowego państwa. Czego ich Mojżesz nie nauczył, to dopełniły ludy mieszkające dawno przed najazdem Jozuego w Palestynie i wysoko kulturalni Babilończycy, Asyryjczycy, Syryjczycy i Fenicjanie. Przyswoili sobie dużo od owych kulturalnych narodów.

W Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, Warszawa 1963 czytamy:

W połowie I wieku najznaczniejszymi skupiskami chrześcijan były Jerozolima i inne miejscowości palestyńskie oraz Antiochia; już wówczas w chrześcijaństwie występowały różne kierunki: gdy chrześcijanie palestyńscy uważali się wciąż za jedną z sekt żydowskich głoszących ideę mesjańską i akcentowali swą wierność prawu mojżeszowemu, to organizowane przez Pawła Apostoła gminy w świecie rzymsko-hellenistycznym składały się już w większości z nawróconych „pogan”, odrzucających zwyczaje żydowskie; zburzenie Jerozolimy w 70 r. n.e. i klęska powstań żydowskich przeciw Rzymowi zadały cios pierwszemu z tych kierunków: straciło aktualność oczekiwanie mesjasza, mającego być politycznym przywódcą i wybawicielem „narodu wybranego”, zwyciężyło uniwersalistyczne pojmowanie mesjasza jako wyzwoliciela całej ludzkości. Przezwyciężenie nacjonalistycznego mesjanizmu pozwoliło rozwinąć się chrześcijaństwu z sekty żydowskiej w religię ponadnarodową i pretendować do roli religii światowej.

Na podstawie przytoczonych cytatów widać więc, że poruszamy się po bardzo niepewnym gruncie i mówienie o wspólnych judeochrześcijańskich korzeniach jest co najmniej dyskusyjne. Judaizm to monolatria, czyli religia, w której Bóg jest wyłącznie Bogiem żydowskim. Chrześcijaństwo jest religią uniwersalną, w której Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi tej religii, a nie – tylko narodu wybranego. Stąd u Żydów nienawiść do chrześcijan i do Krzyża, bo chrześcijaństwo pozbawiło ich charakteru narodu uprzywilejowanego w oczach Boga i mającego własnego Boga.

Czy judeochrześcijaństwo wyjdzie nam bokiem tak jak wspólne, antyczne korzenie Europy? Wszystko wskazuje, że tak. Prawdę mówiąc, to wychodzi nam od dawna, tylko dopiero teraz niektórzy z nas obudzili się. Szkoda tylko, że trochę za późno.

5 thoughts on “Judeochrześcijaństwo

 1. Tak krótko. Kiedyś termin “judeochrześcijaństwo” bardzo mnie irytował ponieważ doktryna Jezusa “Chrystusa” jest zaprzeczeniem judaizmu. W każdym razie wtedy tak uważałem. Teraz rozumiem, że termin ten ma sens, choć zapewne nie o to chodziło spin-doktorom, którzy ten wytwór nowomowy upowszechniają.

  Chrześcijaństwo to rozwinięcie judaizmu, ale dla złych i występnych gojów. Chrześcijaństwo to religia niewolników. Chrześcijaństwo jest oparte na judejskiej dogmatyce, ponad 90% objętości świętej księgi religii chrześcijańskiej to antyczna judejska literatura. Choć pewnie także „Nowy Testament” to rodzaj antycznej judejskiej literatury. Wtedy ten wskaźnik dochodzi do 100%.

  Dogmatycznie chrześcijaństwo to jakaś judejska sekta oparta na nauczaniu rzeczywistego czy mistycznego (w tym kontekście to bez znaczenia) żydowskiego (fałszywego) mesjasza. Dobrzy chrześcijanie oczekiją nadejścia tego mesjasza. Cywilizacja chrześcijańska nie była nigdy samodzielna. W każdym kraju chrześcijańskim obrót pieniężny był domeną żydów i rzadko próbowano realizować sprawy monetarne bez żydów (Anglia – pieniądz symboliczny oparty na kijach). Tymczasem w takich Chinach, którym bogowie chrześcijaństwa oszczędzili, obrót pieniężny był domeną władców i używali oni pieniądza papierowego już dwa tysiące lat temu.

  Doktryna chrześcijaństwa (także islamu) nadaje specjalny status żydom. W chrześcijańskiej Europie, która uznawała prymat biskupów Rzymu, żydzi mieli specjalny status, cieszyli się ochroną papieży jako ich własność. Obowiązywała wtedy doktryna „Sicut Judaeis” (https://en.wikipedia.org/wiki/Sicut_Judaeis). To było wtedy, gdy np. dokonano masakry katarów a Prusowie czy Słowianie z DDR, jako poganie, zostali starci z powierzchni ziemi.

  W rzeczywistości bardziej adekwatną nazwą cywilizacji chrześcijańskiej jest cywilizacja judeochrześcijańska. Tak samo z religią. A fakt, że wychodzi nam to zjawisko bokiem, to odrębna sprawa.

  Like

  • “Cywilizacja chrześcijańska nie była nigdy samodzielna. W każdym kraju chrześcijańskim obrót pieniężny był domeną żydów i rzadko próbowano realizować sprawy monetarne bez żydów”

   No więc wypada się zastanowić, z jakiego powodu? Czy dlatego, że Platon narzucił pogląd, że lichwa jest złem, czy dlatego, że Żydzi zdominowali chrześcijaństwo i we własnym interesie wprowadzili do jego doktryny zakaz uprawiania lichwy?

   A tak zupełnie z innej beczki, a może nie z innej, zastanawiam się od dłuższego czasu, po jakiego czorta była potrzebna Polsce unia polsko-litweska? Jaki sens miała ekspansja na wschód narodu, który, i tak nieliczny, po mongolskich najazdach, rozpłynął się w tych przestrzeniach, a który, w sensie cywilizacyjnym, sam nie miał nic do zaoferowania tamtym ludom. Wytłumaczenie, moim zdaniem, jest tylko jedno, a właściwie to dwa: interes misyjny Watykanu i interes Żydów, którzy dążyli i dążą do podporządkowania sobie wszystkich narodów.

   Like

  • Pieniądz symboliczny czy fiducjarny może narzucić tylko władza polityczna. Tylko władca może zadekretować że np. kawałek papieru czy mała łopata/motyka (jak w Chinach ~5 tys. lat temu) albo gliniana tabliczka (Mezopotamia) ma jakąś wartość oczywiście znacząco wyższą od wartości samego surowca. Poza granicami państwa ta mała łopata czy gliniana tabliczka już drastycznie traci wartość.

   W obrocie międzynarodowym historycznie (w sumie można powiedzieć że do 1971 roku) jako pieniądz funkcjonowało srebro czy złoto czy pieniążki wymienialne na metale szlachetne.
   W chrześcijańskiej Europie na poziomie międzynarodowym chyba tylko papież czy cesarz mógłby narzucić międzynarodowy pieniądz niezależny od żydów. Nie zrobili tego i chyba nawet nie próbowali, co moim zdaniem było wynikiem ideologicznego uzależnienia od żydów. Żydzi dali im religię i zdobyli specjalny status w chrześcijańskim świecie (może to łobuzy, ale dały nam „Zbawiciela”). A to właśnie żydzi organizowali obrót pieniężny, potrafili zdobyć nieprawdopodobne ilości pieniądza dla władcy.

   Relacja władca-żydzi to symbioza. Władca pozwala na strzyżenie owieczek lichwą a w zamian żydzi zdobywają pieniądze dla sfinansowania potrzeb władcy – już przy niższej stopie lichwy. Ustrój monetarny Stanów Zjednoczonych, z prywatnym bankiem centralnym, w sumie jest bardzo podobny do tego (nie tylko) średniowiecznego modelu.

   ===============

   Mam wrażenie że pogląd, iż lichwa jest złem, to raczej dorobek ogólnoludzki. Proszę sobie wyobrazić jak destrukcyjna była lichwa w czasach kiedy pieniądz był oparty na kruszcu, którego ilości nie da się łatwo zwiększyć, a roczna lichwa to np. 33%. Każdy rozumiał, że lichwiarze swoją działalnością doprowadzą do przejęcia na własność wszystkiego. Podobno już w XII wieku żydzi byli właścicielami 1/3 Paryża.

   Dzisiaj destrukcyjna działalność lichwy jest łagodzona stale zwiększającą się ilością pieniądza. Tylko dlatego gospodarka funkcjonuje jako-tako. A co można było zrobić w czasach, kiedy nie dało się łatwo zwiększyć ilości pieniądza, bo był oparty na metalu? To wtedy lichwa z całą mocą pokazywała swoją destrukcyjną siłę.

   W 1945 roku Stany Zjednoczone skończyły wojnę z długiem w wysokości ~300 miliardów dolarów. To była olbrzymia suma, ponad 100% PKB. To oczywiście koszty wielkiej wojny. Dzisiaj taka kwota to budżet Pentagonu na 6 miesięcy. To jest właśnie żydowski talent do tworzenia pieniądza. Gospodarka działa bo ciągle zwiększa się ilość pieniądza łagodząc destrukcyjne działanie lichwy.

   Pogląd, że to źli chrześcijanie zmusili dobrych żydów do praktykowania lichwy, nie wytrzymuje krytyki. I nie chodzi to tylko o treść „Pisma świętego”. Tutaj Święty Prorok Mahomet (http://www.planetaislam.com/koran_bielawski.html):

   2:275 A ci, którzy pożerają lichwę, 
   nie powstaną inaczej, niż powstaje ten,
   którego przewrócił szatan przez dotknięcie.
   Tak jest, ponieważ oni mówią:
   “Handel jest podobny do lichwy.”
   Lecz Bóg dozwolił handel, a zakazał lichwy.
   A ten, kto otrzymał napomnienie od swego Pana
   i powstrzymał się,
   będzie miał swoje poprzednie zyski
   i jego sprawa należy do Boga.
   A którzy powrócą,
   tacy będą mieszkańcami ognia;
   oni tam będą przebywać na wieki.

   3:130 O wy, którzy wierzycie!
   Nie zdzierajcie lichwy podwójnie podwojonej i
   I bójcie się Boga!
   Być może, wy będziecie szczęśliwi!

   4:160 I z powodu niesprawiedliwości
   tych, którzy wyznają judaizm,
   zakazaliśmy im rzeczy przyjemnych,
   które były dla nich dozwolone;
   i dlatego że odsunęli się bardzo
   od drogi Boga;
   161 i ponieważ brali lichwę,
   chociaż to było im zakazane;
   i ponieważ niesłusznie zjadali majątek ludzi
   – My przygotowaliśmy dla tych, którzy są niewierni,
   karę bolesną.

   Mahomet ten system rozkminił dość porządnie. Mekka była ważnym ośrodkiem handlowym a on miał dużo czasu na studia socjologiczne. W surze 3 pisze wprost o procencie składanym. Niezły bystrzacha, a analfabeta.

   ===============

   Jeśli chodzi o Unię z Litwą, to doszedłem kiedyś do identycznych wniosków. Początek ekspansji to Kazimierz Wielki, a już wtedy żydzi mieli w Polsce bardzo silną pozycję, o czym świadczy chociażby Statut kaliski. Kazimierz „Wielki” dlatego, że żył dobrze z żydami, a to oni piszą historię. Oni skredytowali jego ekspansję na ziemie ruskie a papież tylko pobłogosławił bo wyobrażał sobie ostateczny podbój Rusi i likwidację schizmy.

   Symptomatyczna jest Unia brzeska z 1596 roku, która faktycznie zdelegalizowała w państwie prawosławie. Parę lat później zaczęły się dymitriady, a były to typowe judeochrześcijańskie awantury. Wtedy zaistniały realne szanse na likwidację prawosławia w największym prawosławnym państwie. To mogło doprowadzić do wchłonięcia schizmy. Sama myśl o tym pewnie powodowała erekcję u papieży. Te awantury ktoś musiał sfinansować…

   Faktycznie dymitriady z dwóch stron były obstawione przez żydów. (Nie tylko) jezuici to był zakon zdominowany przez żydów (http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/05/recenzja-zakon-jezuitow-jako-synagoga-zydow/).

   „Judeochrześcijaństwo” to naprawdę dobry termin, choć zapewne wbrew intencjom jego autorów.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s