Miecz

Obejrzałem sobie ostatnio wystąpienie Wojciecha Olszańskiego na kanale „cepolska”, poświęcone paleniu świec hanukowych w Pałacu Prezydenckim. Było ono bardzo emocjonalne, co wyrażało się w mowie ciała, jak i w treści wypowiadanych słów. Olszański powoływał się m.in. na husarię, czyli niby nasze tradycje historyczne i, jak zajdzie potrzeba, to wszystkich ich zmieciem z powierzchni – tak można było odczytać sens jego wypowiedzi, z którym, jak sądzę po komentarzach, zgadza się wielu Polaków. Problem jednak polega na tym, że żeby kogoś zmieść z powierzchni, to ten ktoś musi stawić nam czoła w polu. Ale ten ktoś nie stawi nam czoła w walce. Ten ktoś działa w sposób daleko bardziej wyrafinowany. Do podporządkowywania sobie innych stosuje bardziej wyszukane narzędzia. Jeśli więc chce się go pokonać albo przynajmniej podjąć walkę, to należy użyć tych samych środków, zgodnie ze starą maksymą: „Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.” Nie można walczyć mieczem z przeciwnikiem, który jest niewidoczny i posługuje się inną bronią. Jego broń to pieniądz i kredyt. Jedynym więc remedium jest stworzenie własnego pieniądza i kredytu bezprocentowego. To nie jest żadna odkrywcza myśl. Ludzie już od dawna wiedzą o tej broni. Problemem jest to, że od pomysłu do przemysłu droga daleka, a przeciwnik doskonale wie, że taki pomysł nie jest obcy jego adwersarzom. Wszelkie tego typu inicjatywy zwalcza w zarodku, wykorzystując przy tym ludzką słabość i pragnienie bycia bogatym.

Z inicjatywą kredytu społecznego wyszedł Narodowy Instytut Studiów Strategicznych (NISS) i nawet ma już własną walutę – Huzar Polski. Tylko kto ją będzie honorował, skoro wszyscy zadłużeni są w złotówkach lub we frankach. Banki należą do Żydów, podobnie jak wielkie sieci handlowe. Można więc powiedzieć, że nie tylko kreacja pieniądza jest pod kontrolą Żydów, ale również jego obieg. Rządy są zadłużone. Czy one coś mogą? Jak więc twórcy pomysłu chcą go wprowadzić w obieg? Jednak już nazwa „Narodowy” budzi pewne podejrzenia. Ciekawe skąd oni mają pieniądze? Sama nazwa „Huzar” odwołuje się do debilnych tradycji husarii, która może i zmiatała z pola walki przeciwnika, ale nic z tego, w sensie politycznym, nie wynikało. Czemu nie odwołują się do tego wygranego polskiego powstania – powstania wielkopolskiego? Jak ktoś promuje tradycje I RP, w której 90% ludzi było niewolnikami, to, jak dla mnie, jest żydowskim agentem. I tym jest dla mnie NISS. Inna sprawa, że huzar to, jak podaje słownik języka polskiego, żołnierz lekkiej jazdy ubrany i uzbrojony na sposób węgierski, a husarz, to rycerz służący w husarii. I jeszcze to, że słowa te są pochodzenia węgierskiego, a sama husaria była na początku wojskiem zaciężnym i cudzoziemskim. „Dobra” tradycja. Tylko dla kogo?

Żeby walczyć z takim przeciwnikiem, to trzeba też wiedzieć, jak bardzo jest on bezwzględny, przebiegły, jak bardzo wyrafinowany, jak bardzo konsekwentny w działaniu, jak bardzo bez skrupułów w dochodzeniu do celów, które sobie wyznaczył. To jest przeciwnik z obcej cywilizacji, którego system wartości jest zupełnie inny niż nasz. Nie pokonamy go, jeśli nie zastosujemy wobec niego jego metod działania, które są obce naszej cywilizacji. I na tym polega problem. My jesteśmy jak ciepłe kluchy. Oni są twardzi, niewzruszeni i bezlitośni. Jeśli chcemy podjąć z nimi walkę, musimy być tak samo bezwzględni i bezlitośni, jak oni. Walka już się zaczęła. Jeśli oni wygrają, to nie będzie problemu. Jeśli przegrają, to wtedy będzie właściwy moment do wprowadzenia własnego pieniądza i kredytu społecznego, czyli bezprocentowego.

W blogu „13 grudnia” napisałem, że wszystko zostało zaplanowane przez Żydów: „Pożyczka na modernizację Polski, trudności w spłacie rat kredytu i odsetek, kryzys, strajki, stan wojenny. W jego wyniku nastąpiło dalsze dobijanie gospodarki PRL-u i Okrągły Stół. Żydzi z banków zachodnich porozumieli się z Żydami, którzy kontrolowali finanse PRL-u. Ktoś może powiedzieć, że to chora wyobraźnia chorego człowieka, który ma obsesję na punkcie Żydów. Problem jednak polega na tym, że na długo przede mną byli ludzie, którzy dostrzegli to zagrożenie i opisali je. I ja, chcąc obronić swoją koncepcję, muszę przytoczyć ich opisanie rzeczywistości, w której żyli i mieli dostęp do źródeł, które są dla nas nieosiągalne. I znowu muszę odwołać się do Louisa Evena, którego cytowałem w blogu „Kryzys”. Źródło jest to samo: Dwumiesięcznik Michael, wydanie promocyjne nr 16, luty 2015. Autor wykorzystuje informacje zawarte w książce Gertrudy Coogan „Twórcy pieniądza”, wydanej w USA w 1935 roku.

»Obecny system bankowy jest czystym bandytyzmem. Każdy, kto zadał sobie trud przestudiowania tej kwestii – tworzenia zadłużonego pieniądza kredytowego i absolutnej kontroli środków wymiany przez banki – nie może mieć wątpliwości. Ale jest to zalegalizowany bandytyzm.

Trzeba powiedzieć, że prowadząc ten proceder dla korzyści małej kliki prywatnych osób na barkach społeczeństwa, banki pozostają w granicach swojej koncesji. Jest to „trik” ustanowiony przez „niezależny” rząd i tworzy on machinę, która wykrwawia i zabija ludzkość. We wczesnych wiekach naszej ery znajdujemy pasożyty o mentalności pochodzenia żydowskiego, posiadające kantory, gdzie można było pożyczać pieniądze i położyć rękę na każdy monetarny obieg w krajach, gdzie się osiedlili. Nie osiadali jednak wszędzie. Bezskutecznie można szukać bankierów w krajach, gdzie niczego nie dało się zabrać. Nie było ich także w pierwszej grupie osadników, którzy znaleźli się w północnych lasach Quebeku. Pożyczkodawcy pieniądza udawali się z Palestyny do Włoch, gdzie kwitło imperium rzymskie. Otrzymywali wszelkie wyrazy szacunku i owoce pracy producentów z pól Lombardii. Anglia wydobyła się później z barbarzyństwa, a jej żeglarze przywozili z wypraw całe bogactwo świata. Nasi pożyczkodawcy pieniądza mieli dobry węch i skolonizowali na swój sposób jedną z ulic Londynu, która stała się znana w dziedzinie międzynarodowych finansów pod nazwą ulicy Lombard.

Posiadacze złota – synowie według ciała lub według ducha tych, którzy przyprowadzili ze sobą statki złota i srebra Egipcjan i tańczyli na pustyni wokół złotego cielca, kiedy Bóg dyktował Dekalog na górze – szybko nauczyli się komercjalizować łatwowierność nieświadomego społeczeństwa i pożyczali mu to, czego nie posiadali. Złoto pozostawało w sejfach. Pokwitowania tych, którzy powierzyli swoje złoto bankierom i zobowiązania zapłaty w złocie wystawione przez bankierów, krążyły tak jak samo złoto i przynosiły te same dochody.

Legalizacja bandytyzmu

W 1694 r. pasożyty, jako osoby prywatne otrzymały legalne prawo emisji i pożyczania pieniędzy na procent suwerennym rządom. W tym roku król Anglii William III potrzebował pieniędzy na prowadzenie wojny. Od czasu rewolucji w 1688 r. istniało w Londynie towarzystwo skupiające bogatych ludzi pod nazwą „Towarzystwa Banku Anglii”. Jego przewodniczącym był William Paterson.

Król, który nie potrafi skutecznie opodatkować swoich poddanych i nie odważa się wprowadzić rządowych pieniędzy papierowych, po tym jak opozycja, poprzez tajne siły finansowe, przedstawiła tę kwestię jego poprzednikowi Karolowi II, a teraz jemu, kierując jego uwagę na towarzystwo Banku Anglii.

William Paterson oferuje królowi udzielenie pożyczki w wysokości 1,2 mln funtów w złocie i srebrze na 8% pod warunkiem, że król pozwoli Towarzystwu Banku Anglii zrobić dokładnie to, czego władcy pieniądza w owym czasie zabraniali królowi: drukować pieniądze papierowe, które byłyby legalnym środkiem płatniczym i to w wysokości równej sumie pożyczonych królowi pieniędzy.

Bank zgromadziłby zatem 1,2 miliona funtów w złocie i srebrze dla króla, w zamian za co otrzymałby prawo wydrukowania 1,2 miliona funtów w banknotach papierowych, które król mocą swojej władzy, nakazałby uznać Anglikom w ten sam sposób jak złoto. Bank pożyczyłby królowi pieniądze metalowe na procent, a wydrukowane przez siebie 1,2 miliona funtów w banknotach posiadałby na udzielanie z zyskiem pożyczek dla handlu i przemysłu.

William Paterson świetnie rozumiał znaczenie otrzymanego przywileju i napisał: „Bank może wprowadzić w obieg tę nową emisję waluty posiadając tylko jedną szóstą czy jedną czwartą część tej sumy w rezerwie (200 lub 300 tysięcy funtów). To tak jakby pożyczał on krajowi dziewięćset tysięcy czy milion funtów nowych pieniędzy”. W praktyce nie potrzebował on nawet utrzymywać 25-procentowej rezerwy. Od 1696 r. bank wprowadził do obiegu 1.750.000 funtów, posiadając rezerwę w wysokości tylko 36.000 funtów w gotówce, co stanowiło niewiele ponad 2% rezerwy.

Dom Rothschildów

Tak więc prywatny bank stał się potężniejszy niż sam król. Począwszy od tego pierwszego zawładnięcia wspólnego dobra przez stowarzyszenie wyzyskiwaczy widzimy, że nowa monetarna machina funkcjonuje przede wszystkim finansując wojny. To w tym czasie zostaje położony fundament pod nieustające wielkie dochody. Machina ta nie straciła niczego w okresie swojej adaptacji w 1914 r. i żadnemu rządowi nie brakowało pieniędzy do prowadzenia swoich obywateli na wielką rzeź. Stwierdzenie „nie ma pieniędzy”, które ciągle słyszymy dzisiaj, nie istniało w latach 1914-1918.

Fortuna zbudowana dzięki masakrom ludzkości

Międzynarodowy Dom Rothschildów jest świetnym przykładem fortuny zbudowanej dzięki masakrom ludzkości. Mówiąc o założeniu Banku Anglii, zauważyliśmy, że międzynarodowa finansjera wie, jak wyciągać zyski z wojen, żeby zaokrąglić swoją fortunę i umocnić swoją władzę.

Historia Rothschildów pokazuje, że przynajmniej więcej niż raz finansiści ci nie stracili okazji, jakie przynosiły im konflikty międzynarodowe.

Chociaż ich przodek Meyer Amschel Rothschild żył w Niemczech, Dom Rothschildów nie był ani niemiecki, ani angielski czy francuski, tylko międzynarodowy – żydowski. Ich obecni potomkowie opuszczają Austrię, Francję i nie żałują tego, dopóki mogą zabrać ze sobą swoje złoto. Poza tym synowie Amschela założyli swoje siedziby w pięciu różnych krajach Europy.

Amschel osiedlił się we Frankfurcie nad Menem, mimo że to miasto było wrogie Żydom. Frankfurt był wtedy po Hanowerze największym centrum biznesowym w Niemczech.

Meyer Amschel Rothschild służył jako bankier landgrafowi Hesji. Landgraf był najbogatszym księciem w całej Europie. Wzbogacił się różnymi sposobami, między innymi na tym, co dziś moglibyśmy nazwać handlem mięsem armatnim.

Mieszkańcy Hesji byli silnymi ludźmi i wielu z nich zarabiało na życie w zawodzie żołnierskim. Nie z powodu patriotyzmu, ale dla pieniędzy. Ich książę, landgraf, zatrudniał ich i sprzedawał ich usługi innym książętom lub królom, którzy tego potrzebowali. Oczywiście landgraf czerpał zyski z tych transakcji i powierzał te zyski Rothschildowi, który je inwestował, pomnażając dochody landgrafa, a sobie samemu zostawiając mały profit.

Na przykład, gdy amerykańskie kolonie powstały przeciwko Anglii, jej król, Jerzy III, poprosił landgrafa o pułk wojska heskiego, żeby nie wysyłać Anglików do walki z Anglikami. Landgraf dostarczył mu 16.800 ludzi, co kosztowało Jerzego III sumę odpowiadającą dzisiejszym (1940r.) 20 milionom dolarów.

Landgraf powierzył te 20 milionów Rothschildowi, który szybko wyczuwał interes. Ponieważ w Ameryce trwała wojna, a kraje toczące wojny poszukują zawsze funduszy, za które płacą wysoką cenę, będąc w potrzebie. Rothschild nie znalazł niczego bardziej pociągającego, niż użycie tych pieniędzy w Ameryce.

Żyd z Frankfurtu pożyczył więc pieniądze swemu rodakowi w Ameryce, Żydowi Haymowi Salomonowi. Salomon płacił odsetki Rothschildowi. Ale sam Salomon bez żadnego problemu pożyczył pieniądze na wyższy procent Morrisowi, bankierowi George’a Washingtona, na prowadzenie wojny o niepodległość.

Stąd mieszkańcy Hesji walczyli po stronie Jerzego III przeciwko Amerykanom, a Amerykanie byli opłacani pieniędzmi, za które Jerzy III kupił wojsko heskie.

Amerykanie, Anglicy i Hesowie zabijali się nawzajem na polach bitew, podczas gdy dwóch bankierów żydowskich, Salomon po tej stronie oceanu i Rothschild po drugiej, gromadziło zyski i władzę, jaką dają pieniądze.

Rothschild miał pięciu synów i uczył ich tego dochodowego zajęcia. „Pięciu Panów z Frankfurtu”, oddzielonych ciałem, ale nie umysłem i interesami. Najzdolniejszy z nich, Natan, wybrał Londyn, który miał się stać finansowym centrum świata. Założył tu bank i dom maklerski N.M. Rothschild i Synowie. Jakub osiedlił się w Paryżu, Salomon w Wiedniu, Karol w Neapolu, podczas gdy najstarszy Amschel, jak jego ojciec, pozostał we Frankfurcie. Działo się to w okresie Rewolucji Francuskiej. Ojciec zmarł w 1813 roku.

W tym czasie Europa stała się ofiarą wojen napoleońskich. Dwóch Rothschildów, Natan i Jakub, jeden w Anglii, drugi we Francji, wiedziało jak wykorzystać wszystkie szanse. Anglia pożyczała od Natana Rothschilda, żeby walczyć z Napoleonem. Napoleon pożyczał od Jakuba Rothschilda i jego sługusów, żeby walczyć z Anglią. Pożyczki dla rządu i kontrabanda na szeroką skalę za cichym przyzwoleniem dwóch wrogich rządów wzbogacały Rothschildów, kiedy ginęli żołnierze, kiedy płakały matki i żony, kiedy nienawiść stawała się coraz ostrzejsza i kiedy wszystko było pełne patriotycznych przemówień.

Żałoba, która objęła Europę, niezbyt zubożyła tych ekspertów pieniądza. Natan, sam prawdziwy geniusz finansowy, osiągnął na giełdzie londyńskiej sześć milionów dolarów zysku jednego dnia – dwa dni po bitwie pod Waterloo. Kiedy Orzeł [Napoleon Bonaparte] miał umrzeć na Wyspie Świętej Heleny, Rothschildowie gromadzili swoją fortunę.

Ten sam Natan interweniował później w Hiszpanii w 1835 r., gdzie, żeby zemścić się na rządzie, który nie chciał ustąpić wobec jego żądań pomimo łapówek, jakie płacił hiszpańskiemu ministrowi finansów, przeznaczył, w porozumieniu ze swoim bratem z Paryża, dziewięć milinów dolarów, by zniszczyć hiszpańską giełdę i akcje. Skończyło się to światową depresją, która zrujnowała tysiące akcjonariuszy, gdy Rothschildowie w tym czasie wzbogacili się na tych ruinach.

W tej samej sprawie, inny brat, Salomon z Wiednia, ośmielił się napisać do swego zaufanego: „Powiedz księciu Metternichowi, że Dom Rothschildów działa tam z zemsty”.

Tenże Salomon pomagał Metternichowi finansować Święte Przymierze (Austria, Rosja i Prusy) bez uciekania się do Anglii. W zamian bracia Rothschildowie zostali obsypani zaszczytami i otrzymali tytuły baronów, przyznane przez Sąd Cesarski w Wiedniu.

Oszustwo na plecach Francuzów

Pomimo najwyższej powściągliwości i tajemnicy, jakimi dzisiejsi międzynarodowi bankierzy się zasłaniają, by ukrywać swoje machinacje, technika pozostaje ta sama.

Kiedy Austria została podzielona po I wojnie światowej, tamtejszy Dom Rothschildów znalazł się w żałosnym stanie finansowym. Nie na długo jednak. Gdy osiem lat później premier Poincaré przygotował w Paryżu w porozumieniu z Bankiem Francji prawo stabilizujące franka, Rothschild z Paryża, dyrektor Banku Francji (bank prywatny), wiedział jak szybko poinformować o tym swego kuzyna w Wiedniu. Ten spieszył się, żeby kupić franki, które wtedy traciły wartość, by sprzedać je, gdy ich wartość wzrosła po uchwaleniu ustaw przez francuski parlament.

W niecały tydzień bez przelewania krwi i potu, Żyd z Wiednia odbudował z powrotem swoją fortunę… na grzbiecie francuskich inwestorów.

Międzynarodowe finanse nie mają swej ojczyzny. Są wszędzie, wyciągają zawsze swe macki we wszystkich krajach, tam, gdzie tylko jest coś splądrowania i ograbienia, pozostawiając po sobie niezliczone ruiny i nie uważają się odpowiedzialne za cokolwiek. „Tam, gdzie jest pieniądz, jemu jest podporządkowane państwo”, trafnie ujął to Papież Pius XII.

Z powodu zachłanności finansistów z Londynu amerykańskie kolonie zorganizowały powstanie przeciw Anglii. Żądały one prawa do emitowania swych własnych pieniędzy stosownie do swych potrzeb i odmówiły płacenia haraczu za swe własne środki wymiany. Odebranie im prawa emisji swojej własnej waluty przez finansjerę z Londynu uzależniło całkowicie kolonie od metropolii wyzyskiwaczy.«

Nie ma sensu dyskutować o wojnach, zamachach, przewrotach, polityce, gospodarce, jeśli nie uwzględni się w tym wszystkim czynnika żydowskiego i jego destrukcyjnego wpływu na dzieje świata. Powyższy cytat nie pozostawia złudzeń. Jeśli Żydzi poczynali sobie tak swobodnie w Europie i w Ameryce, to dlaczego nie mogliby tego zrobić w Polsce? W Polsce, która jest dla nich – Polin. Tłumaczenia Żydów typu Korwin-Mikke, Michalkiewicz, Miszalski, że to służby specjalne, jakaś razwiedka, czy cokolwiek innego, nie ma sensu. Owszem, to mogły być te służby, bez względu na to, jak je nazwiemy, ale one wszystkie były i są zależne od Żydów. Ja nie muszę niczego udowadniać, podpierać się źródłowymi dokumentami. Wystarczy logiczne myślenie.

Jedno zdanie w tym tekście jest bardzo aktualne: “Stwierdzenie „nie ma pieniędzy”, które ciągle słyszymy dzisiaj, nie istniało w latach 1914-1918.” To dzisiaj odnosiło się do lat 30-tych, ale ono i obecnie jest bardzo aktualne. Jeszcze nie tak dawno, przed “pandemią”, słyszeliśmy, że na wiele rzeczy nie było pieniędzy. Czy słychać teraz narzekania premiera i rządu, że nie ma pieniędzy na szczepionki, na szpitale, na wynagrodzenia dla “walczących” z wirusem? Nie słychać. Co to oznacza? Oznacza to, że znowu mamy wojnę. Tym razem jest to zupełnie inna wojna, wojna, w której rządy wszystkich lub prawie wszystkich państw na świecie walczą ze swoimi obywatelami. A jak walczą, to znaczy, że chcą ich zniszczyć. Kto by się spodziewał, że takich czasów dożyjemy.

35 thoughts on “Miecz

 1. “Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie”
  Można to również zrobić inaczej, przynajmniej jako działalność pomocniczą. Nie należy po prostu brać udziału w ich grze. Nie kupować ich produktów. Nie brać kredytów. Nie płacić tam gdzie nie trzeba. Wiem, że to bardzo trudne, ale możliwe. Problemem są nawyki i psychologia tłumu. Podam może przykład z branży filmowej. Współcześnie filmy są tak nasycone ideologią, że nie da się tego oglądać. Zniechęca to fanów. Ludzie którzy wychowali się na “Gwiezdnych wojnach” narzekają, że seria została zabita przez polityczną poprawność. Ale nadal oglądają i płacą. Nie potrafią powiedzieć “dosyć!”. To samo dotyczy wielu innych dziedzin. Zatrutego jedzenia od korporacji, wyrobów przemysłowych, które się psują po upływie gwarancji itd. Bojkot jest dobrą metodą, wymaga tylko dyscypliny, a to jest trudne.

  Like

  • Problem polega na tym, czy kiedykolwiek w dziejach świata zdarzyło się, że masy zjednoczyły się i konsekwentnie wystąpiły przeciw władzy. Niech Pan sobie wyobrazi taką sytuację, że w Sylwestra wychodzi przed dwunastą tysiąc ludzi, w maskach i z kijami bejsbolowymi, by powitać Nowy Rok na głównym placu miasta. Załóżmy, że taka sytuacja ma miejsce w jakimś małym miasteczku rzędu 20-30 tysięcy mieszkańców. Co się wtedy stanie? Czy policja będzie interweniować? A ilu ich jest w takim mieście? A gdyby taka akcja miała miejsce we wszystkich takich 20-30-tysięcznych miastach w Polsce? Co wtedy zrobiłaby władza? Nic. Za mało ich. A dlaczego tak się nie stanie? Bo masy nigdy w historii nie zorganizowały się same. Zawsze ktoś je organizował w celu wykorzystania ich do własnych celów.

   Wszystko zawsze rozgrywa się na górze, a to, że często do tych rozgrywek wykorzystuje się ludzi z dołów, to już inna para kaloszy.

   Liked by 1 person

 2. Eustachy says: December 20, 2020 at 9:48 pm

  Jeśli się nie mylę, to ostatnio Grecy postanowili nie chodzić do obcych marketów. Preferowali tylko małe rodzime sklepiki. No i okazało się, że znaczna część sklepów – molochów zwinęła żagle. Tylko o tym oficjalnie cicho sza … .

  Like

  • Jeśli tak było, to szacunek dla Greków. Kiedyś w Brukseli zrobiono konkurs na najlepszy pomysł, jak Grecja ma wyjść z kryzysu finansowego. Jakiś 10-letni chłopiec z Holandii, bardzo inteligentny przedstawił rozwiązanie w trzech punktach. 1. Niech rząd grecki wydrukuje drachmy. 2. Niech Grecy za swoje oszczędności w euro kupią te drachmy. 3. Niech rząd skupionymi od Greków euro spłaci dług. 10-letni Holender w trzech punktach opisał, jak działają żydowskie finanse. Prościej już nie można.

   Liked by 1 person

 3. Widzę, że link, który wyżej poleciłem już nie działa, czyli wpis został zlikwidowany.
  Z wczoraj na dzisiaj w nocy jeszcze czytałem. Szybko działają, ale nie ma co dziwić się. Mamy przecież wojnę informacyjną, gdzie wszystkie chwyty dozwolone, jak w gorącej wojnie.

  Młoda pielęgniarka i tak nieodpowiedzialna, strach do takiej byłoby chodzić. Zostawiła bliskich, aby robić żydostwu pijar. No cóż, głupota czasem srogo kosztuje. Znajomy mój lekarz powiedział, że co najmniej 10 lat potrzeba na przetestowanie środka farmaceutycznego, a tutaj żydostwo podsuwa specyfik niczym królika z kapelusza. Przecież to rozbój w biały dzień i jak ewidentny, a głupcy tego nie zauważają. Boją się umrzeć na świrusa, ale trefnych szczepionek już się nie boją, czyli bez cienia wątpliwości koszerna edukacja zrobiła swoje.

  Dobry miał pomysł ten 10 letni chłopiec z Holandii.

  Liked by 1 person

  • Obawiam się, że to jest wojna, nie tylko informacyjna, ale na śmierć i życie. Jak to na wojnie – nie wszyscy giną, ale ofiar jest wiele. Na tej wojnie krew nie będzie się lała, ale ludzie będą umierali i już umierają, ci, którym nie udzielono pomocy. Jest już coraz więcej ludzi, którym ktoś umarł z powodu nieudzielenia pomocy lub w szpitalu covidowym, bo co tam się dzieje, to nie wiemy, bo tam nikt nie ma wstępu.

   Koszerna edukacja robi swoje, ale ludziom otwierają się oczy. Wielu pracuje za granicą, przyjeżdża na święta i porównuje. U nas jest tylko covid, reszta nie ma dostępu do publicznej służby zdrowia. W Belgii, bo znam to od koleżanki, która tam mieszka, ze nie ma problemu z dostaniem się do lekarza z inną przypadłością niż wirus. Wnioskuję więc, że już żyjemy w państwie Polin i jesteśmy drugą kategorią ludzi, a może trzecią, bo pewnie różne mniejszości są ważniejsze.

   Chłopiec z Holandii zaproponował to, co robią Żydzi, czyli wydrukowanie pieniędzy bez pokrycia i spłacenie nimi długu. Skoro można było zadłużyć Grecję pustym pieniądzem, to i oddłużyć można by było w ten sam sposób. Problem jednak polega na tym, że ci, którzy udzielają kredytu, wcale nie chcą by był on spłacony, oni chcą tylko odsetek. W ten sposób tworzą sobie niewolników, którzy do końca życia nie wyjdą z długu.

   Liked by 1 person

 4. Lekarze z pierwszej linii walki z C_O_V_I_D_19, którzy zorganizowali konferencję prasową w Waszyngtonie 27 Lipca 2020 i ich nagranie zostało usunięte prawie natychmiast przez Facebooka, YouTube i Twitter, mówią o sposobach leczenia chorych zakażonych korona wirusem używając Hydroksychlorochiny. Ci odważni lekarze stali się symbolem w ostatnich dniach walki z systemem. Ich przesłanie rozniosło się po całym Świecie podważając dotychczasowe wytyczne WHO i amerykańskich agencji rządowych odpowiedzialnych za opiekę zdrowia w USA.

  https://www.bitchute.com/video/mDYg1Al630Ur/

  Like

 5. Zgadza się … .
  To jest masowa zbrodnia na narodzie polskim i co dziwne, że tenże w większości naród niczego nie widzi, ba dalej będzie sądził, że holokaust dotyczy tylko żydów.
  Jak Jaruzelski złapał towarzystwo, to był giewałt na cały świat, a jak sami wprowadzają kroczący stan wyjątkowy / wojenny to jest dobrze. Gdzie Polacy mają oczy?
  Choćby, jak gardłowano po kościołach na złą komunę włącznie z głodówkami, a dzisiaj ten sam kk stoi po stronie szubrawców. Gdzie Polacy mają oczy? Przecież to wszystko widać, jak na przysłowiowej dłoni. Sądzę, że Polacy muszą zostać jeszcze bardziej przyciśnięci do muru i oby nie skończyli, jak Palestyńczycy, czyli miałeś chamie złoty róg, a teraz ostał ci się tylko sznur.

  Ps. Proszę spojrzeć tylko na przykład z jankesowskimi żołdakami, jakie gorące powitania i wiwaty na ich cześć gawiedź wznosiła. Chlebem i solą co niektórzy witali swoich przyszłych ewentualnych oprawców. Po to Jewrej ich tutaj sprowadził, jak kiedyś Książe mazowiecki zakonników – żołdaków z logo NMP.

  Liked by 1 person

  • Obawiam się, że traktuje Pan naród polski jako jednolitą masę i reakcje jej części ekstrapoluje na całość. Ja mam inną optykę. Po pierwsze mieszkam na południowym Podlasiu, gdzie większością jest ludność białoruska i ukraińska, która z polskością raczej nie utożsamia się. Paradoksem jest to, że ci “polscy” Białorusini są antypolscy i antykatoliccy, a Białorusini na Białorusi już takimi nie są.

   Mamy w Polsce mnóstwo mniejszości. Na tzw. Ziemiach Odzyskanych mieszka mnóstwo przeniesionych z Kresów Białorusinów, Ukraińców, Litwinów i Żydów. Prezydent Gdańska Dulkiewicz, pomimo że urodziła się w Polsce, mówi z wyraźnym ukraińskim akcentem. Mamy jakąś mniejszość niemiecką na Śląsku opolskim, mamy na Górnym Śląsku tzw. Ruch Autonomii Śląska (RAŚ). Prezydent Szczecina w dniu 15 sierpnia składa kwiaty na grobach żołnierzy Armii Czerwonej. Nie mam nic przeciwko temu, by robił to prywatnie, w każdym innym dniu, jako osoba prywatna, ale skoro robi to w tym właśnie dniu i oficjalnie, jako prezydent miasta, to ja się pytam: kim on jest, z kim on się utożsamia? Nie dziwię się więc, że “Polacy” entuzjastycznie witają jankeskie wojska. Ma Pan szczęście, że napisał Pan “jankeskie”, a nie – amerykańskie. To jest duża różnica. Właśnie rozważam napisanie bloga o wojnie secesyjnej. Z początku myślałem, że jest to temat bardzo abstrakcyjny, ale jak zacząłem czytać w Wikipedii, to okazuje się, że nie taki abstrakcyjny i nie brak w nim polskich wątków.

   Liked by 1 person

 6. Wiesław Liźniewicz says: December 21, 2020 at 11:36 pm

  Będę trochę zmieniał tematy za co z góry przepraszam … .

  Uważam, że do 1989 roku Polska była bardziej skonsolidowana i nikt nie uwypuklał specjalnie tak zwanych mniejszości. Więc taką postrzegam, jako monolit w porównaniu do tej sprzed II wojny światowej – bardziej podzielonej narodowościowo, no i oczywiście mentalnie po co dopiero odzyskanej “niepodległości” spod zaborów. Po 1945 roku dawne, okrutne demony były wyciszane przez rządy PRLowskie. Sądzę, że teraz po 1989 dawne demony są celowo podsycane przez naszych wrogów z wiadomych względów.

  Sądzę, że dobry pomysł z napisaniem bloga ad wojny domowej w USraju, ale stanowczo jestem przeciwko stacjonowaniu obcych wojsk na naszym terenie, na co dobry przykład Polakom dali nasi Czescy sąsiedzi.
  Ja się nie cieszę ze sprowadzonych do nas Jankesów pod pretekstem wyimaginowanego ze strony Rosji zagrożenia, bo ci obcy różnokolorowi z kolczykami w uszach nie są wcale gwarantem nienaruszalności granicy na Orze i Nysie Łużyckiej. Oni zostali sprowadzeni do pacyfikowania tubylczego ludu, gdyby spróbował podnieść głowę. Ci co się cieszą, to mają rozum taki sam, co ci co szczepionek oczekują.

  Panie Wiesławie, proszę nie myśleć, że podpuszczam do napisania bloga, ale zauważyłem, że ostatnimi laty dużo “rewelacji” pojawia się ad tego, co to miał 25 % krwi koszernej, a jego narzeczona a potem żona 100 %. Coraz więcej pojawia się informacji, że jednak miodowe lata spędzili w San Carlos de Bariloche, a te wcześniejsze samobójstwa były sfingowane? Co Pan sądzi o tym?

  Ps. Ta pielęgniarka Tiffany Dover była z Tennessee (USA) przyjęła „szczepionkę na koronawirusa” firmy Pfizera, to tej firmy, której produkty zamówił nam Polakom Morawiecki. W trakcie wywiadu po przyjęciu „szczepionki” kobieta zemdlała.
  W następstwie tego została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła.

  Jaką opinię w świecie farmaceutycznym ma firma Pfizer?

  Federalni prokuratorzy USA określili tę firmę Pfizer mianem „notorycznego oszusta i przestępcy. – Firma była zainteresowana zwiększeniem wyników sprzedaży nie licząc się ze zdrowiem i bezpieczeństwem pacjentów.”
  Więcej tutaj:
  > https://nczas.com/2020/12/07/dr-martyka-o-szczepionce-na-koronawirusa-w-razie-powiklan-pacjent-zostanie-sam-nikt-nie-wyplaci-odszkodowania/

  Po takiej opinii Federalnej Prokuratury USA, każdy rozsądny człowiek, omijałby firmę „Pfizer” na odległość kilometra! Kupowanie czegokolwiek od firmy wielokrotnie karanej sądownie za różne szwindle (zwłaszcza wyrobów decydujących o naszym zdrowiu i życiu) byłoby czystym szaleństwem, bądź wynikiem skorumpowania przez firmę Pfizer urzędników państwowych odpowiedzialnych za zakupy, za co była ona wielokrotnie karana!

  Już powyższy argument dyskwalifikuje szczepionkę Pfizera, która powinna zostać podana tylko łapownikom rządowym, którzy podjęli decyzję o jej zakupie.

  Liked by 1 person

  • “ostatnimi laty dużo “rewelacji” pojawia się ad tego, co to miał 25 % krwi koszernej, a jego narzeczona a potem żona 100 %. Coraz więcej pojawia się informacji, że jednak miodowe lata spędzili w San Carlos de Bariloche, a te wcześniejsze samobójstwa były sfingowane? Co Pan sądzi o tym?”

   Jakby Pan trochę wyjaśnił, bo nie wiem o kogo chodzi.

   Like

  • “Uważam, że do 1989 roku Polska była bardziej skonsolidowana i nikt nie uwypuklał specjalnie tak zwanych mniejszości.”

   Nie uwypuklał i wyciszał, ale rządy PRL-u robiły swoje. Wszędzie tam, gdzie były mniejszości, to one były preferowane. Pisałem już Panu, że mieszkam na terenie, na którym mniejszości stanowią większość. Preferowano je wszędzie: w urzędach, sądach, bankach, państwowych przedsiębiorstwach i instytucjach. Oficjalnie wszyscy byliśmy Polakami, ale nieoficjalnie – już nie. To się czuło i nadal się czuje. Nie jest Polska krajem jednolitym narodowo i nigdy takim nie była. To jest pierwsza rzecz, którą należy sobie uświadomić, jeśli chce się zrozumieć polską rzeczywistość.

   Ja też nie jestem zadowolony z pobytu wojsk Północy na terenie Polski. Wojska Południa nigdy by tu nie dotarły. Ani tu, ani gdzie indziej na świecie. Ameryka jest nadal podzielona. Wydaje mi się, że znowu losy świata będą się tam rozstrzygać. Też wiem, po co są te wojska. Paradoksem jest to, że teraz kolorowi będą prześladować białych. Tu wychodzi na wierzch cała perfidia Żydów: małpy będą pacyfikować ludzi. Piszę małpy, bo wiem jak oni zachowują się w Polsce. Nie wiedzą, że jak nadejdzie stosowna chwila, to ich Żydzi zutylizują.

   Like

  • Istotnie, znalazły się w spamie. Nie wiem jakim cudem. Jedyne wytłumaczenie jest takie, że ten blog jest pisany w oparciu o najtańszą wersję.

   Like

 7. “Jakby Pan trochę wyjaśnił, bo nie wiem o kogo chodzi.”

  Panie Wiesławie,

  chodziło mi o Adolfa Hitlera, bo jednak wątek ten nadal nurtuje szerokie rzesze ludzi … .
  Niewątpliwie była to marionetka Syjonu, która moim zdaniem musiała mieć zapewniony plan ewakuacji, aby porwać się na cały świat. Trzeba przyznać, że początkowo szło mu dobrze, a ponadto sądzę, że próbował po trochu prowadzić własną grę. Trafnie Pan opisał w swoim blogu pt.: “Kto stworzył Hitlera”, początki jego “kariery”, ale brakuje drugiej części i pewnie ciekawszej.
  Nie trzeba być wyjątkowo bystrym, żeby stwierdzić, że finansowa mafia, która wyhodowała Hitlera stoi dzisiaj za tak zwaną plandemią.
  Natomiast historia człowieka Syjonu – twórcy Izraela stoi nadal nie rozwikłana.

  Like

  • Skoro nie znaleziono zwłok, to nic dziwnego, że pojawiają się wątpliwości. Tego się nie dowiemy, ale może da się coś wywnioskować z tego, co wiemy. Może dedukcja, której propagatorem był Arthur Conan Doyle, mason, ale, jak mówią, uczyć się należy nawet od diabła. Do zajęcia Francji I Norwegii Hitler kierował się wskazówkami generałów. Od momentu Bitwy o Anglię – przestał. Robił wszystko odwrotnie niż oni mu radzili. Właściwie od tego momentu robił wszystko, by tę wojnę przegrać i żeby straty po obu stronach były jak największe. W końcowej fazie robił wszystko, by zniszczyć Niemcy i żeby zginęło jak najwięcej Niemców, żołnierzy i cywilów. Posądza się więc Hitlera o szaleństwo, a on był wykreowany przez Żydów i robił wszystko zgodnie z ich wolą. Najpierw, gdy trzeba było podbić pół Europy, to wszystko szło jak po maśle, a później “coś się zepsuło”. Otóż nie! Celem wojny było zniszczenie Europy i jej ludności, a nie to, żeby ktoś wygrał. Dokładnie o to samo chodziło w wojnie secesyjnej – zniszczyć w zarodku państwo, które, jeśli mu się pozwoli rozwinąć, to nie da sobie w kaszę dmuchać i marzenia o panowaniu nad światem prysną jak bańka mydlana. Dlatego wojna secesyjna była najważniejszym wydarzeniem w nowożytnych dziejach świata. Tam się nie spierano o niewolnictwo. To pic na wodę fotomontaż. Tam walczono o to, kto ma prawo drukować pieniądz w Ameryce. Nikt tam by nie umierał za wolność Murzynów. Bez zwycięstwa tam Żydów nie byłoby Hitlera. Nie byłoby też Lenina i obecnej pandemii. A wątek Hitlera warto byłoby pociągnąć, zgadzam się. Po części jest on w blogu “Wojna niemiecko-radziecka”. Józef Mackiewicz doskonale ją opisał w powieści “Nie trzeba głośno mówić”, a ja wykorzystałem jej fragmenty.

   Liked by 1 person

 8. Ma Pan rację odnośnie wojny secesyjnej, jeśli szerzej spojrzymy.

  Adolf Hitler to taki TARAN do zniszczenia Europy, a przy okazji wypędzenia ile się da Żydów do Palestyny.

  Like

  • Znaczy, że Hitler był ojcem założycielem Izraela. Wygląda na to, że tak! A nie żaden Teodor Herzl, zresztą też z Wiednia. No cóż, zbliża się Nowy Rok i znowu będzie ( a może nie?) koncert noworoczny z Wiednia i będziemy słuchać “Nad pięknym modrym Dunajem” i “Radetzky March”. Jednym słowem – Wiedeń uber alles. Chyba nie będzie w tym roku. Tak się niszczy tradycję.

   Liked by 1 person

 9. HITLER ZAŁOŻYCIELEM IZRAELA? HANNECKE KARDEL

  http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_40.html obszerne fragmenty po polsku. Książkę można kupić na e-Bay
  Elektroniczna angielska wersja książki – FREE !!

  Click to access founder_of_Israel.pdf

  Najwyżsi rangą przywódcy nazistowscy byli Żydami lub pól Żydami

  • Eichmann 100% Żydem był – ten od ostatecznego rozwiązania.

  • Goebbels – syn rabina – ten od propagandy.

  • Hans Frank był Żydem – ten od Generalnej Guberni – a więc Polski pod butem niemieckich nazistów.

  Na terenie okupowanej Polski Niemcy pod kierunkiem Żydów niemieckich urządzili i obozy koncentracyjne głownie dla Polaków, a od 42 r. również dla Żydów. Żyd Hans Frank był panem i władcą GG.

  Reinhard Heydrich – Żyd – szef policji i służby bezpieczeństwa.

  Badając kwestię mordów na Żydach, które są faktem historycznym, zobaczymy, że wśród tych, którzy ich dokonywali trudno jest znaleźć ludzi nie mających żydowskiego pochodzenia, żeby wymienić choćby trzech namiestników na Wschodzie: Heydricha, Franka i Rosenberga. (…) Czytelnik musiałby długo szukać, by znaleźć niezwykle pouczającą, a prawie całkowicie niedostępną na rynku księgarskim książkę “Zanim przyszedł Hitler” (1964), której autorem jest niemiecko-żydowski wykładowca akademicki Dietrich Bronder.

  Pisze on co następuje: “żydowskiego pochodzenia lub spokrewnieni z żydowskimi rodzinami byli: führer i kanclerz Rzeszy Adolf Hitler; jego zastępcy: minister Rzeszy Rudolf Hess i marszałek Rzeszy Hermann Goering, Gregor Strasser, dr Josef Goebbels, Alfred Rosenberg, Hans Frank i Heinrich Himmler; ministrowie Rzeszy von Ribbentrop (który niegdyś wypił bruderszaft ze słynnym syjonistą, zmarłym w 1952 roku pierwszym prezydentem Izraela Chaimem Weizmannem) i von Keudell; gauleiterzy: Globocznik (tępiciel Żydów), Jordan i Wilhelm Kube; wysocy funkcjonariusze SS Reinhard Heydrich, Erich von dem Bach-Zelewski i von Kaudell II. Bankierzy i sponsorzy Hitlera przed 1933 rokiem Ritter von Stauss (wiceprzewodniczący Reichstagu) i von Stein; feldmarszałek i sekretarz stanu Milch, podsekretarz stanu Gauss; starzy towarzysze partyjni Hanffstaengel (szef biura prasowego NSDAP dla prasy zagranicznej (późniejszy doradca Roosevelta) i prof. Haushofer”. Powyższa lista nie jest pełna, ale jest prawdziwa, co sprawdzić może każdy, kto bliżej zainteresuje się, jaki jest związek między chorobliwą nienawiścią Hitlera i jego paladynów do ich krewniaków, a powstaniem państwa Izrael.

  Generał policji i służby bezpieczeństwa Reinhard Heydrich zajmujący się zwalczaniem Żydów dokonał ciekawego odkrycia. Odkrył mianowicie pewnego człowieka. Człowiek ów był katolickim Żydem urodzonym w Hajfie, znał hebrajski i jiddisz, tak jak niemiecki. Jako dziecko przybył z ojcem do Solingen. Potem zaniosło go do Linzu, gdzie na długo przed anschlussem walczył dla Hitlera. Po ucieczce z Austrii wstąpił do SS. W gimnazjum w Linzu historii uczył go prof. Leopold Poetsch, który jak pamiętamy wpajał Adolfowi Hitlerowi antyżydowskie poglądy.

  Adolf Eichmann – bo o nim mowa – ambitny i rokujący wielkie nadzieje unterfuehrer SS, spotkał się z Adolfem Hitlerem, który podczas leśnego spaceru ujął za ramiona i długo patrzył w oczy człowiekowi, który chodził do tej samej szkoły co on. Resztę załatwił Heydrich dostarczając nowemu współpracownikowi odpowiednią metrykę z Solingen i wprowadzając go w obowiązki.

  W inne sprawy wtajemniczył go żydowski oficer SS Leopold von Mildenstein, przyjaciel syjonistów, który opracował plan mający na celu “wzbudzenie u możliwie największej liczby Żydów chęci wyjazdu do Palestyny”. Gdy koledzy z SS dziwili się, co szuka w ich organizacji Żyd Eichmann odznaczający się typowym semickim nosem (“przecież on ma na gębie klucz do synagogi”), słyszeli w odpowiedzi: “Nie gadać tyle! Rozkaz fuehrera … .

  Liked by 1 person

  • Trudno jest zrozumieć Żydów. Oni należą do innej cywilizacji. Ich religia jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Według religijnej tradycji żydowskiej Żyd ratujący siebie, ma prawo wydać na śmierć swoją rodzinę i Żyd nie może narażać swojego życia w obronie drugiego człowieka. W Izraelu stosuje się dwa kryteria moralności. Rozgrzeszają Żydów za współpracę z Niemcami, a taką postawę u Polaków potępiają. I Polak jeszcze powinien ratować Żyda z narażeniem swojego życia.

   Liked by 1 person

 10. Szczepienia przeciw COVID-19. Dyrektor pogotowia zmienia decyzję po fali gróźb.

  Nie jestem człowiekiem lękliwym, ale z błahszych powodów ludzie byli atakowani nożem – przyznaje z rezygnacją dr Andrzej Szmit, dyrektor gorzowskiego pogotowia ratunkowego, który chciał zobligować cały zespół ratowników do szczepień.

  Nie jestem Judymem. Nie będę ryzykował, że mnie jakiś psychopata zaatakuje za to, że rzekomo “chcę eksterminować naród polski”, zmuszając ludzi do szczepień przeciw COVID-19 – wyznał w rozmowie z money.pl dr Andrzej Szmit, dyrektor Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim.

  Jak przyznaje, od momentu, kiedy jego wewnętrzne pismo do zespołu zostało opublikowane w internecie, ma do czynienia z falą hejtu. Przeraziła go skala i waga gróźb.

  https://www.money.pl/gospodarka/szczepienia-przeciw-covid-19-dyrektor-pogotowia-zmienia-decyzje-po-fali-grozb-6588647860722464a.html

  =============

  Ciekawe, kto w tym przypadku jest psychopatą?

  Swoją drogą, to jeszcze nie jest źle z Polakami.

  Like

  • “Swoją drogą, to jeszcze nie jest źle z Polakami.”

   Myślę, że po pierwszych szczepieniach ludzie zaczną przeglądać na oczy. Na pewno będą zdarzać się przypadki powikłań, może nawet zgony. Nikomu tego nie życzę, ale nie można tego wykluczyć, skoro gdzie indziej są takie przypadki.

   Liked by 1 person

 11. Już teraz jest lawina skutków ubocznych. Zacytuję prof. Majewską:

  W badaniach klinicznych, w których szczepionkę Pfizera otrzymało ok. 20 tysięcy osób, wkrótce po szczepieniu ujawniły się następujące efekty niepożądane: silny ból w miejscu iniekcji (u 84%), omdlałość (63%), bóle głowy (55%), mięśni (38%), i stawów (22%), dreszcze (32%), gorączka powyżej 38oC (16%) (to typowe objawy grypy), opuchlizna (10.5%) i zaczerwienienie w miejscu iniekcji (9.5%), mdłości (1.1%), złe samopoczucie (0.5%), limfadenopatia (0.3%).

  Zanotowano też zagrażające życiu reakcje alergiczne, szoki anafilaktyczne i zgony.

  Zaszczepionych monitorowano maksymalnie przez 2 miesiące – zdecydowanie za krótko, bowiem powikłania autoimmunologiczne, neurologiczne, czy nowotworowe mogą się ujawniać po wielu miesiącach lub latach.

  Po rozpoczęciu masowych szczepień w USA i UK tysiące ludzi się rozchorowały. Według amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) efekty uboczne szczepionek covidowych mogą włączać m.in. zapalenie mózgu i opon mózgowych, zapalenie mięśnia sercowego i rdzenia kręgowego, udar.

  U niektórych zaszczepionych osób pojawiło się porażenie Bella (nerwu twarzowego). Nie wiadomo jak te szczepionki wpływają na płodność, jak reagują z innymi lekami i szczepionkami. Nie wolno ich podawać osobom poniżej 16 r. życia ani tym z osłabioną odpornością, chorobami alergicznymi, zakrzepowymi, kobietom w ciąży oraz ją planującym.

  Liked by 1 person

  • Znaczy, że w wielu przypadkach szczepionka będzie działać jak bomba zegarowa z opóźnionym zapłonem. Zalegalizowane, rozłożone na raty, morderstwo w biały dzień i w białych rękawiczkach.

   Liked by 1 person

 12. Panie Wiesławie,

  dzisiaj przypadkiem usłyszałem w jednym z programów radiowych, że (jeśli dobrze zrozumiałem) trzy tiry ze szczepionkami firmy Pfizera pod silną eskortą policji i innych służb wyruszyły z Belgii w kierunku Polski.

  Pomijam tu aspekty religijne.

  Zawsze koniec roku był okresem podsumowań minionych 12 miesięcy i refleksji, a nawet zawieszania działań zbrojnych na większości frontów w historii.

  Do czego zmierzam?

  Ci ludzie nie mają żadnego szacunku dla świętości życia wioząc w jakże specyficznym okresie tak niebezpieczne środki ludziom potencjalnie chętnym, ale w większości nieświadomym skutków ubocznych, jakie to one mają zapewnić globalnej sitwie.

  Ludziom ogłupianym i zastraszanym przez prawie cały upływający rok łatwo wmówić wszystko, co okupant nad Wisłą skwapliwie wykorzystuje wdrażając eksterminację Polakom.

  Gdzie tu szacunek do drugiego człowieka w jakże wymownym okresie.

  Liked by 1 person

  • Panie Andrzeju, Pan jest niepoprawny politycznie. Jak można pisać – Pfizer! Pisze się – Picer!

   A tak na poważnie, to problem polega na tym, że przytłaczająca większość ludzi nigdy nie zetknęła się z Żydami na płaszczyźnie interesów. Nie jest ona w stanie wyobrazić sobie, jak oni są bezwzględni i nienawistni. Ta nienawiść wynika tylko z tego, że my jesteśmy dla nich zwierzętami. Nawet jeśli nie zrobimy im nic złego, to oni nas i tak nienawidzą – z założenia.

   Ja w swoich komentarzach napomykałem o tym, że byłem w spółce z Żydem. Spółka była dwuosobowa, więc w takiej sytuacji szanse są równe. Musiał więc uciec się on do pomocy drugiego Żyda, głównego dostawcy spółki. Spółka była zadłużona i nie była w stanie spłacić tego zadłużenia. Ja zaproponowałem spłatę zaległych należności z własnych oszczędności, ale wspólnik nie zgodził się. Nasze zobowiązania wobec głównego dostawcy narastały. Normalnie w takich sytuacjach dostawca przestaje wystawiać faktury na przelew, żąda zapłaty za gotówkę i przystępuje do rozmów na temat spłaty zadłużenia. W tym wypadku zadłużenie rosło, a dostawca dalej wystawiał faktury na przelew i przez cały ten czas przysyłał monity o spłatę zadłużenia. Przysyłał monity, ale dalej wystawiał towar na przelew, czyli chciał by zadłużenie narastało. Mój wspólnik też chciał, by zadłużenie narastało, choć wydawało się to sprzeczne z logiką, bo wyglądało to na podcinanie gałęzi, na której siedzi. Chodziło o to, by mnie usunąć ze spółki. Ja, jako wspólnik, mógłbym się postawić i powiedzieć swojemu wspólnikowi, że ja zapłacę swoją część, a on niech zapłaci swoją część długu. I tak mogłoby się stać, ale wspólnik nadal działaby na szkodę spółki, co wcześniej czynił i po jakimś czasie spółka znowu byłaby zadłużona i numer powtórzyłby się, a ja straciłbym bezproduktywnie swoje pieniądze. W sumie doszło do tego, że w pewnym momencie ten główny dostawca (Żyd) przysłał wezwanie do zapłaty w ciągu 14 dni, a jeśli opłata nie zostanie uiszczona, to skieruje sprawę do komornika. Właściwie to wezwanie przysłał jego syn – właściciel kancelarii prawnej. Wiadomo! Naród prawniczy! Zrozumiałem, że sądzenie się z nimi nie ma żadnego sensu. Sądy też są w ich rękach. Ale dlaczego ja tak obszernie rozpisuję się na ten temat. W sumie cóż to Pana obchodzi? Otóż obchodzi, bo napisał Pan: “Gdzie tu szacunek do drugiego człowieka w jakże wymownym okresie.” Wezwanie do zapłaty przyszło na krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Tak się poznaje Żydów. Oni nie mogą sobie odmówić tej przyjemności, by upokorzyć katolików, ale w ten sposób demaskują się. Dla mnie nie ma wątpliwości, kto stoi za tą sztucznie wykreowaną “pandemią”. Tylko ilu ludzi w Polsce na własnej skórze doświadczyło tego, kim są Żydzi, jak się zachowują? A jak ktoś nie doświadczy osobiście, to nie zrozumie. I mój blog jest tylko wołaniem na puszczy.

   Liked by 1 person

  • ” Ci ludzie nie mają żadnego szacunku dla świętości życia ” –

   – w polskojęzycznych mediach obcmokali ten news, że już w drugi dzień Świąt szpryca będzie w granicach Polski.

   Jestem ciekawy czy lepszego propagandowego efektu nie osiągnęliby, gdyby puścili info, iż ten transport dotrze tu we Wigilię, jako podchoinkowy prezent dla Polaków.

   Liked by 1 person

   • “Jestem ciekawy czy lepszego propagandowego efektu nie osiągnęliby, gdyby puścili info, iż ten transport dotrze tu we Wigilię, jako podchoinkowy prezent dla Polaków.”

    Jestem przekonany, że zrobiliby to, gdyby wcześniej dostali te szczepionki.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s