Profanacja

Są pewne granice przyzwoitości, których nie należy przekraczać, choćby z tego powodu, że można urazić innych. Ja wielokrotnie krytykowałem i krytykuję to państwo, nazywam je Rzeczpospolitą Ukraińską, a ludzie, którzy nim kierują, zasługują tylko na pogardę. Krytykowałem też I RP, II RP, PRL i III RP, które nie były państwem polskim. Natomiast czym innym jest godło, którego tradycja sięga Królestwa Polskiego i stanowi dla tych, którzy uważają się za Polaków, ważny symbol i głęboko tkwi w naszej tradycji i kulturze. Dlatego jego profanacja jest nie do zaakceptowania, bo żółty orzeł na niebieskim tle, to profanacja. Jeśli ktoś chce się solidaryzować z Ukrainą, to można to robić na wiele sposobów, a najlepszym z nich jest przyjęcie pod swój dach obywateli Ukrainy.

Wpisy te zostały zamieszczone w artykule “Mieszkanie prawem nie towarem”? Ekonomista: To komunistyczne hasło, zamieszczonym na Interii (https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-mieszkanie-prawem-nie-towarem-ekonomista-to-komunistyczne-ha,nId,5927421). “Poseł na Sejm RP/MP from Poland” – tak się przedstawia na Twitterze Franek Sterczewski z Poznania.

Godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie, zwróconą w prawo, z rozpostartymi skrzydłami, ze złotym dziobem i szponami, umieszczony na czerwonym polu tarczy.

Orzeł biały odwzorowany jest symbolicznie w białej, górnej barwie flagi polskiej, złożonej z dwóch poziomych pasów. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny polskich barw narodowych reprezentuje białego orła, a dolny – czerwone pole tarczy.

Według legendy założyciel państwa Polan, Lech, podczas postoju w okolicach Poznania ujrzał pod wieczór na drzewie sporych rozmiarów gniazdo. Znajdował się w nim biały orzeł z trzema pisklętami. Gdy Lech przyglądał się nim, orzeł rozpostarł skrzydła na tle czerwonego od zachodzącego słońca nieba. Lech zachwycił się, postanowił tam osiąść, umieścił orła w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał Gniezdnem (obecne Gniezno) od słowa gniazdo. Historia ta – będąca częścią legendy o Lechu, Czechu i Rusie – pierwszy raz została spisana w Kronice wielkopolskiej, napisanej po łacinie w 1273 roku oraz w Kronice Dalimila, spisanej w języku czeskim w 1319 roku. Informacje o orle, jako godle Królestwa Polskiego, zapisane zostały przez polskich kronikarzy. Zanotował je Jan Długosz w swoich Rocznikach, pisanych w latach 1455-1480.

Znieważanie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie godła Polski to występek zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku (Art. 137 $ 1 Kodeksu karnego).

Tak to opisuje Wikipedia. To, co zrobił ten poseł, to nie było znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie godła. To po prostu profanacja. Ale to zrobił poseł, więc jest bezkarny. On może, ale zapewne nie odważyłby się podmienić barw godła Ukrainy i umieścić białego tryzuba na czerwonym tle. Niechby tylko spróbował! A jak ktoś nie wierzy, to niech umieści swój wpis w mediach społecznościowych i zamiast flagi Ukrainy wstawi jej godło w kolorach białym i czerwonym. Rzygać się chce, jak patrzę na to, co ci ludzie wyrabiają. Gdyby im kazano zjeść to, co nasrał Ukrainiec, to w ramach solidarności z Ukrainą, zżarliby to gówno i jeszcze powiedzieli, że smakowało. Dla tych ludzi nie ma granic upodlenia. Dla pieniędzy i kariery zrobią wszystko. Takie czasy. Tylko czy kiedyś były inne?

Godło i flaga pochodzą z czasów Królestwa Polskiego, a więc z czasów, gdy Polska była Polską, choć już w unii personalnej od 1385 roku. Unia z Litwą z 1569 roku to koniec tego Królestwa, to unia realna. To nie była Polska tylko unia, czyli wspólne państwo. I to państwo miało inne godło. Wielkie Księstwo Litewskie zdominowało Koronę. Bojarzy przeszli na katolicyzm, polska szlachta przyjęła ich do swoich rodów i w ten sposób “polscy katoliccy panowie” zaczęli gnębić biedny prawosławny lud na Ukrainie i na Białorusi. I już mamy gotowy konflikt na tle religijnym i narodowościowym. Dobrze pomyślane i wykonane.

Po I wojnie światowej Polska nie została odtworzona w jej, w przybliżeniu, etnicznych granicach, czyli obejmujących Wielkopolskę, Małopolskę, Mazowsze i Pomorze, tylko odtworzono ją w granicach zbliżonych do I RP. Tak miało być, bo gdyby odtworzono Polskę w jej granicach etnicznych, to nie byłoby 17 września 1939 roku, bo nie byłoby pretekstu do “wyzwalania ludności białoruskiej i ukraińskiej spod polskiej okupacji”. Nie byłoby też prawdopodobnie akcji wyburzania cerkwi na Chełmszczyźnie i rzezi wołyńskiej.

Po II wojnie światowej też nie powstała Polska w swoich granicach etnicznych. Za dobrze by to było. Przesiedlenie na Ziemie Odzyskane ludności z Kresów, a więc w większości tzw. mniejszości narodowych, spowodowało, że w granicach tej nowej Polski pojawiła się znowu, jak w II RP, znaczna mniejszość ukraińska. Skutki tego dają właśnie znać o sobie.

III RP zaczęła się od rządu Mazowieckiego, o którym krążył dowcip, że w nim sami Żydzi i jeden Syryjczyk – Tadeusz Syryjczyk, też Żyd. Już nie było wątpliwości, kto w tej Rzeczpospolitej Polskiej rządzi i czyje to państwo. Cechą pewnej nacji jest stałe mieszanie i skłócanie rdzennych narodów. I to ciągłe dążenie, by wszystko było wspólne, nawet wspólne państwo, jak I RP. I teraz też ma być wspólne państwo. Tak łatwiej skłócać narody, a przez to je osłabiać. To jest istota polityki tej nacji. Dopóki narody będą żreć się miedzy sobą i osłabiać się wzajemnie, to oni będą silni i będą nimi rządzić.

Mieszanie narodów ma taki skutek, że są ludzie, którzy nie widzą niczego niestosownego w zmianie barw w godle państwowym, czyli w herbie i zastąpienie ich barwami flagi narodowej sąsiedniego państwa oraz tacy, którzy nawet nie dostrzegają tej zmiany albo uważają, że nie ma w tym nic niestosownego. I o to chodzi, by wszyscy byli nijacy, bez jakiegokolwiek kręgosłupa moralnego i systemu wartości, ulegli, podlizujący się swoim mocodawcom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s